Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Prehľad newsletterov

Chcete poslať dieťa do školy a neviete si vybrať spomedzi viacerých ponúk? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o jej kvalite? Pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Nech sa páči, ponúkame vám newsletter, v ktorom nájdete verejne dostupné údaje o výsledkoch žiakov základných a stredných škôl spracované do užívateľsky prijateľnej formy. Od júna 2014 v ňom nájdete výsledky žiakov jednotlivých škôl, časové rady, analýzy, a prehľad nových funkcií, ktoré na portál postupne pridávame. Veríme, že aj s pomocou nášho informačného bulletinu spolu posunieme kvalitu slovenského školstva vyššie a prispejeme k vytvoreniu tlaku na zníženie v súčasnosti veľmi vysokých rozdielov medzi výsledkami žiakov porovnateľných, osobitne základných škôl.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Budúcnosť školského portálu závisí aj od vašej finančnej podpory. Ďakujeme.

Február 2024 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2023 podľa metodiky INEKO

Január 2023 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z januára 2022 podľa metodiky INEKO

Január 2022 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z decembra 2020 podľa metodiky INEKO

December 2020 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z marca 2020 podľa metodiky INEKO

Marec 2020 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z decembra 2019 podľa metodiky INEKO

3Novinky na portáli

 Odteraz je možné na portáli hodnotiť školy komplexnejším spôsobom

December 2019 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z apríla 2019 podľa metodiky INEKO

Apríl 2019 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z novembra 2018 podľa metodiky INEKO

3Nová funkcia na portáli

 Odteraz si možno na portáli prezerať rebríčky aj s rozšírenými možnosťami filtrovania (voliteľný podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podiel externých žiakov)

November 2018 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z marca 2018 podľa metodiky INEKO

3Zverejnenie ďalších údajov

 Okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili pri maturite z cudzích jazykov o úroveň C1

Marec 2018 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z leta 2017 podľa metodiky INEKO

3Testovanie piatakov v roku 2017 napokon prebehlo

 Ministerstvo predsa len dodatočne vyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu

4Dosahujú žiaci osemročných gymnázií lepšie výsledky?

5Pridaná hodnota

 o čom vypovedá, aké ma výhody a ktoré školy dosahujú najlepšie hodnoty?

Leto 2017 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia zo zimy 2016 podľa metodiky INEKO

3Ďalšie Testovanie 5 neprebehne

 Ministerstvo tento rok nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu

Zima 2016 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 aktualizovali sme hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2015 a 2016 podľa novej metodiky

3Nové údaje o pridanej hodnote

 Aktualizovali sme rebríček podľa pridanej hodnoty o žiakov maturujúcich v roku 2016

4Nové výsledky PISA

 Ako dopadlo Slovensko v medzinárodnom testovaní vedomostí žiakov (PISA)

Leto 2016 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2015 a 2016 podľa novej metodiky

3Nová metodika hodnotenia

 vylepšili sme hodnotenie výsledkov žiakov na základných školách vďaka Testovaniu 5

4Zverejnenie pridanej hodnoty

 Okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili aj o pridanú hodnotu

November - december 2015 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z leta 2015 podľa metodiky INEKO

3Vylepšená metodika

 Vylepšili sme metodiku, aby hodnotila väčšiu množinu škôl

4Zaujímavosti

 Čo nás v poslednej dobe zaujalo v oblasti školstva

Júl - august 2015 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2014 a 2015 podľa novej metodiky

3Nová metodika hodnotenia

 Zlepšili sme metodiku, podľa ktorej hodnotíme školy

November 2014 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl podľa výsledkov žiakov

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2013 a 2014 podľa metodiky INEKO

3Novinky

 Nové funkcie na portáli

Október 2014 zobraziť newsletter

1Rebríčky okresov a krajov

 rebríčky okresov a krajov podľa nezamestnanosti absolventov SOŠ a gymnázií

2Analýza

 analýza k rebríčkom okresov a krajov

3Tabuľky a grafy

 zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

4Zaujímavosti

 čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

September 2014 zobraziť newsletter

1Rebríčky okresov a krajov

 rebríčky okresov a krajov podľa výsledkov škôl podľa metodiky INEKO

2Analýza

 analýza k rebríčkom okresov a krajov

3Grafy

 zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

4Zaujímavosti

 čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

5Hra

 predstavenie online vzdelávacej hry zameranej na povedomie o verejných financiách

6Pripravujeme

 aké zmeny a novinky pripravujeme súvisiace s portálom

Júl - august 2014 zobraziť newsletter

1Nové údaje a hodnotenie škôl

 pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2013 a 2014 podľa metodiky INEKO

3Analýza

 Školy sa veľmi líšia, nie je jedno, kam dáte svoje dieťa

4Tabuľky a grafy

 zaujímavé fakty o slovenskom školstve, ktoré ste možno nepoznali

5Zaujímavosti

 čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

6Pripravujeme

 aké zmeny a novinky pripravujeme na portáli

Jún 2014 zobraziť newsletter

1Najväčší skokani

 prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia podľa metodiky INEKO

2Otázky na školy

 aké informácie niektoré školy nezverejňujú a je dobré sa ich na to opýtať

3Anketa

 tri otázky o strednom školstve, aby sme poznali vaše názory a dokázali ich presadzovať

4Kľúčové funkcie portálu

 predstavujeme kľúčové funkcie portálu základných a stredných škôl

5Tabuľky a grafy

 zaujímavé fakty o slovenskom školstve, ktoré ste možno nepoznali

6Zaujímavosti

 čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

7Pripravujeme

 aké zmeny a novinky pripravujeme na portáli