Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, jún 2014

Chcete poslať dieťa do školy a neviete si vybrať spomedzi viacerých ponúk? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o jej kvalite? Pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Nech sa páči, ponúkame vám mesačník, v ktorom nájdete verejne dostupné údaje o výsledkoch žiakov základných a stredných škôl spracované do užívateľsky prijateľnej formy. Od júna 2014 v ňom nájdete výsledky žiakov jednotlivých škôl, časové rady, analýzy, zaujímavé grafy zo spoľahlivých zdrojov týkajúce sa vzdelávania, ankety, zaujímavosti. Veríme, že aj s pomocou nášho mesačníka spolu posunieme kvalitu slovenského školstva vyššie a znížime v súčasnosti veľmi vysoký rozdiel medzi výsledkami žiakov porovnateľných, osobitne základných škôl.

Ak majú vaši známi záujem o podrobnejšie informácie, odporučte im zaregistrovať sa na portáli skoly.ineko.sk, keďže registrovaní používatelia majú prístup k bohatšiemu obsahu.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk. Pokiaľ máte záujem prispieť do tohto mesačníka, pošlite na uvedenú adresu váš text, najviac však dve strany formátu A4.

1Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia podľa metodiky INEKO

2Otázky na školy - aké informácie niektoré školy nezverejňujú a je dobré sa ich na to opýtať

3Anketa - tri otázky o strednom školstve, aby sme poznali vaše názory a dokázali ich presadzovať

4Kľúčové funkcie portálu - predstavujeme kľúčové funkcie portálu základných a stredných škôl

5Tabuľky a grafy - zaujímavé fakty o slovenskom školstve, ktoré ste možno nepoznali

6Zaujímavosti - čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

7Pripravujeme - aké zmeny a novinky pripravujeme na portáli

1. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia podľa metodiky INEKO

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Zobraziť celý zoznam

2. Otázky na školyskryť

aké informácie školy nezverejňujú a je dobré sa ich na to opýtať

Pokiaľ vás zaujíma, ako sa uplatňujú absolventi vami vybranej školy, výsledky žiakov na záverečných testoch či nezamestnanosť nie sú jediné dôležité údaje. O tom, ako sa môže dariť absolventom, hovorí:

1Na aké stredné školy chodia žiaci základných škôl?

Podiel žiakov, ktorí odchádzajú na gymnáziá, či už 8-ročné alebo štvorročné, najčastejšie cieľové gymnáziá, spolu so štruktúrou stredných odborných škôl, na ktoré deviataci odchádzajú, hovorí o zameraní základnej školy a čiastočne predurčuje ďalšie smerovanie absolventov. O kvalite základnej školy môže napovedať aj úspešnosť stredných škôl (napríklad podľa hodnotenia INEKO), na ktorých sa uplatňujú jej absolventi.

2Na aké vysoké školy, vrátane zahraničných, chodia absolventi stredných škôl?

Kvalita cieľových vysokých škôl, vrátane tých zahraničných, veľa napovie o tom, aké kvalitné vedomosti dokázali žiaci získať na strednej škole.

3Akých súťaží sa žiaci zúčastňujú a na akých sa umiestňujú na popredných miestach?

Údaje o mimoriadnych výsledkoch žiakov, teda práve o umiestnení tých najlepších, síce zverejňujeme aj na portáli, ale iba za všetky súťaže spolu – takto to totiž zbiera ministerstvo školstva. Nevieme teda povedať, či má škola výborných študentov v matematike, geografii alebo napríklad nádejných barmanov. Pritom práve takáto predmetová orientácia je často rozhodujúca pri výbere školy.

Odpovede na uvedené otázky niektoré školy zverejňujú v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú školy každý rok vydávajú a musia ju zverejňovať na svojej webovej stránke, no napriek tomu ju niektoré nezverejňujú.

3. Anketaskryť

tri otázky o strednom školstve, aby sme poznali vaše názory a dokázali ich presadzovať

Pomôžte nám, aby sme dokázali vaše názory efektívnejšie presadzovať aj v diskusii s predstaviteľmi školstva. Priebežné výsledky ankety sa zobrazia po vašom hlasovaní.

1Chceli by ste vedieť, koľko zarábajú absolventi vami vybranej školy v porovnaní s priemerom v danej kategórii škôl?
  áno  nie
2Chceli by ste vedieť, kde (na akých školách, resp. v akom zamestnaní) sa uplatňujú absolventi vami vybranej školy?
  áno  nie
3Predstavte si, že poznáte výsledky celého ročníka žiakov vami vybranej školy na maturitách. Chceli by ste vedieť, ako dopadli tí istí žiaci na Testovaní 9, aby ste si mohli porovnať ich posun počas štúdia na strednej škole?
  áno  nie
Odoslať odpovede 

4. Kľúčové funkcie portáluskryť

predstavujeme kľúčové funkcie portálu základných a stredných škôl

1Porovnanie škôl

Porovnanie výsledkov žiakov (približne 30 rôznych ukazovateľov) najviac štyroch rôznych škôl podľa jednotlivých školských rokov.

Postup: kliknúť na „Údaje o školách“ v hornom menu, následne na „Porovnanie škôl“. Školy sa do porovnania pridávajú červeným tlačidlom „pridať školu“, ktoré sa nachádza v pravej časti portálu.

2Rebríčky škôl

Rebríčky všetkých škôl na základe stanovených kritérií, s možnosťou filtrovania škôl podľa lokality, typu a sledovaných ukazovateľov. Používatelia, ktorí na portáli nie sú registrovaní, vidia v každom rebríčku iba prvú stránku (teda prvých 30 škôl) a nemôžu si rebríčky zoraďovať podľa vlastných kritérií.

Postup: kliknúť na „Údaje o školách“ v hornom menu, následne na „Rebríčky škôl“. Filtrovanie podľa lokality, typu školy a pridávanie/odoberanie ukazovateľov, ktoré sa majú zobrazovať, sa nachádza v ľavej časti. Rebríček sa zoradí podľa iného než prvého stĺpca kliknutím na názov príslušného stĺpca.

3Časové rady

Súčasť profilu školy - grafické znázornenie časového vývoja jednotlivých ukazovateľov pre každú školu, vrátane časového vývoja priemeru všetkých škôl rovnakého typu (napr. všetkých základných škôl v prípade profilu základnej školy).

Postup: zobraziť profil školy. V profile školy sa pri každom ukazovateli, ktoré sú dostupné za jednotlivé roky, nachádza malé červené tlačidlo so znakom plus (vždy naľavo od názvu ukazovateľa). Kliknutie na tlačidlo zobrazí časový rad príslušného ukazovateľa.

Porovnanie škôl

Rebríčky škôl

Časové rady

5. Tabuľky a grafyskryť

zaujímavé fakty o slovenskom školstve, ktoré ste možno nepoznali

1Podiel študentov z danej krajiny, ktorí v roku 2011 študovali na vysokej škole v zahraničí (v %)

Slovensko má z okolitých krajín zďaleka najväčší podiel študentov vysokých škôl, ktorí odchádzajú študovať do zahraničia.


Zdroj: OECD Education at a Glance 2013

2Čitateľská gramotnosť medzi dospelými ľuďmi (vek 16 – 65 rokov, vyššie skóre je lepšie)

Čitateľská gramotnosť dospelých Slovákov je na úrovni priemeru krajín OECD.


Zdroj: OECD Skills Outlook 2013, Survey of Adult Skills (PIAAC) (2012)

3Štruktúra vyučovaných predmetov na prvom a druhom stupni podľa počtu vyučovacích hodín

Slovenskí žiaci majú na prvom stupni menej hodín cudzích jazykov ako v ostatných vyspelých krajinách


Aj na druhom stupni majú menej hodín cudzích jazykov ako v ostatných vyspelých krajinách


Zdroj: OECD Education at a Glance 2013

6. Zaujímavostiskryť

čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

1Obama presadzuje rebríčky vysokých škôl: "(Ratingy) pomôžu rodičom a študentom predstaviť si akú hodnotu škola naozaj ponúka":
http://www.topuniversities.com/student-info/daily-news013/obamas-plan-us-higher-education-reform
anglický text

2Porovnanie základných a stredných škôl umožňuje celkom nový projekt britského na vláde nezávislého regulátora školstva Ofsted:
http://www.ofsted.gov.uk/news/ofsted-launches-new-further-education-data-dashboard-aid-drive-for-improvement-sector
anglický text

3Chýbajú zamestnávateľom lepšie pripravení absolventi škôl, alebo len chcú za ponúkané platy viac než dáva trh:
http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/306853-mlynari-a-mliekari-e2-80-93-profesie-na-vymretie/

4Časopis The Economist prišiel s americkými štatistikami (bohužiaľ SR také nezverejňuje) pomáhajúcimi vybrať si budúce zamestnanie. Od roku 1948 do 2011 klesá v USA podiel zamestnancov v priemysle a poľnohospodárstve, rastie v službách, stagnuje na úradoch. Článok obsahuje aj peknú tabuľku o tom, ktoré zamestnania ohrozí v najbližších dvoch desaťročiach vývoj informačných technológií:
http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-less
anglický text

5Od septembra 2015 je na školách "isté aj posilnenie prírodovedných predmetov, matematiky, ale aj výtvarnej, hudobnej výchovy, techniky či pracovného vyučovania:
http://www.sme.sk/c/7211845/povinnu-anglictinu-od-tretieho-rocnika-zrejme-caplovic-nezrusi.html#ixzz32XWw6CUp

7. Pripravujemeskryť

aké zmeny a novinky pripravujeme na portáli

Na prelome júna a júla na portáli zverejníme prvé údaje za školský rok 2013/14. Pôjde o výsledky z písomnej formy externej časti maturity z:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry,
  • maďarského jazyka (pre školy s vyučovacím jazykom maďarským),
  • slovenského jazyka a slovenskej literatúry (pre školy s vyučovacím jazykom maďarským),
  • anglického jazyka úrovní B1 a B2 a
  • nemeckého jazyka úrovní B1 a B2

za všetky školy, kde táto maturita prebehla. Rovnako zverejníme výsledky z Testovania 9 v predmetoch

  • matematika
  • slovenský jazyk a literatúra
  • maďarský jazyk (pre školy s vyučovacím jazykom maďarským)
  • slovenský jazyk a slovenská literatúra (pre školy s vyučovacím jazykom maďarským)

za všetky školy, kde testovanie prebehlo.