Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, október 2014

Rozhodujete sa, či dáte svoje dieťa na gymnázium alebo strednú odbornú školu? Možno vám pomôže, ak si na našom portáli pozriete profily konkrétnych škôl, ktoré zvažujete. A možno vám pomôže aj naša najnovšia analýza, podľa ktorej absolventi gymnázií dosahujú na trhu práce v priemere lepšiu uplatniteľnosť ako absolventi stredných odborných škôl. A to aj v prípade, ak štatistiky očistíme o tých, ktorí nemôžu byť evidovaní ako nezamestnaní, pretože pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Navyše, spomedzi absolventov gymnázií pokračuje v štúdiu na vysokej škole väčší podiel absolventov ako pri stredných odborných školách, čo má tiež pozitívny efekt na ich uplatniteľnosť v budúcnosti, keďže absolventi vysokých škôl sa vo veľkej väčšine prípadov dokážu na trhu práce uplatniť bez problémov. Samozrejme to, čo platí v priemere, nemusí platiť pre konkrétnu školu, pri rozhodovaní preto treba brať do úvahy údaje za každú školu, ktorú zvažujete.

Upozornenie: Závery analýzy nemusia vypovedať o kvalite škôl, keďže plne nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov, ako napríklad vzdelanie rodičov či sociálna situácia žiakov. V záujme čo najviac abstrahovať od sociálnych vplyvov sme z porovnania vylúčili všetky školy s podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vyšším ako 10 %.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk. Pokiaľ máte záujem prispieť do tohto mesačníka, pošlite na uvedenú adresu váš text, najviac však dve strany formátu A4.

1Rebríčky okresov a krajov - rebríčky okresov a krajov podľa nezamestnanosti absolventov SOŠ a gymnázií

2Analýza - analýza k rebríčkom okresov a krajov

3Tabuľky a Grafy - zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

4Zaujímavosti - čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

1. Rebríčky okresov a krajovskryť

Rebríčky okresov a krajov podľa nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl a gymnázií

Stiahnuť údaje (.xls)

Rebríček okresov

Pomer nezamestnanosti absolventov všetkých hodnotených škôl v okrese a celkovej nezamestnanosti v okrese

Zobraziť celý rebríček okresovStredné odborné školy


0,45
Brezno
4 školy, 369 žiakov
0,55
Turčianske Teplice
1 škola, 116 žiakov
0,63
Šaľa
2 školy, 256 žiakov
0,67
Sobrance
1 škola, 143 žiakov
0,68
Veľký Krtíš
3 školy, 172 žiakov
0,69
Gelnica
1 škola, 55 žiakov
0,75
Sabinov
3 školy, 309 žiakov
0,76
Levoča
3 školy, 262 žiakov
0,86
Medzilaborce
1 škola, 125 žiakov
0,86
Revúca
3 školy, 146 žiakov

Gymnáziá


0,13
Sabinov
2 školy, 157 žiakov
0,13
Bytča
1 škola, 99 žiakov
0,14
Rožňava
1 škola, 86 žiakov
0,15
Ružomberok
2 školy, 194 žiakov
0,15
Svidník
3 školy, 184 žiakov
0,15
Turčianske Teplice
1 škola, 46 žiakov
0,15
Malacky
1 škola, 84 žiakov
0,17
Prešov
8 škôl, 892 žiakov
0,18
Kežmarok
1 škola, 81 žiakov
0,19
Šaľa
1 škola, 93 žiakov


Rebríček krajov

Pomer nezamestnanosti absolventov všetkých hodnotených škôl v kraji a celkovej nezamestnanosti v kraji

Stredné odborné školy


0,98
Banskobystrický kraj
46 škôl, 4 082 žiakov
1,01
Prešovský kraj
66 škôl, 6 920 žiakov
1,13
Košický kraj
47 škôl, 5 489 žiakov
1,17
Trenčiansky kraj
39 škôl, 5 256 žiakov
1,25
Nitriansky kraj
52 škôl, 5 967 žiakov
1,33
Žilinský kraj
55 škôl, 6 770 žiakov
1,43
Trnavský kraj
39 škôl, 4 609 žiakov
1,76
Bratislavský kraj
41 škôl, 3 247 žiakov

Gymnáziá


0,26
Prešovský kraj
34 škôl, 3 180 žiakov
0,26
Košický kraj
26 škôl, 2 580 žiakov
0,27
Žilinský kraj
23 škôl, 2 405 žiakov
0,30
Nitriansky kraj
24 škôl, 1 845 žiakov
0,32
Banskobystrický kraj
24 škôl, 1 819 žiakov
0,42
Bratislavský kraj
21 škôl, 1 931 žiakov
0,42
Trenčiansky kraj
11 škôl, 1 157 žiakov
0,52
Trnavský kraj
17 škôl, 1 188 žiakov

2. Analýzaskryť

Analýza k rebríčkom okresov a krajov

Zobraziť plné znenie analýzy (PDF)

Absolventi GYM dosahujú na trhu práce v priemere lepšiu uplatniteľnosť ako absolventi SOŠ, a to aj v prípade, ak štatistiky očistíme o tých, ktorí nemôžu byť evidovaní ako nezamestnaní, pretože pokračujú v štúdiu na VŠ. Navyše, spomedzi absolventov GYM pokračuje v štúdiu na VŠ väčší podiel absolventov ako pri SOŠ, čo má tiež pozitívny efekt na ich uplatniteľnosť v budúcnosti, keďže absolventi VŠ sa vo veľkej väčšine prípadov dokážu na trhu práce uplatniť bez problémov. Poradie uplatniteľnosti absolventov je nasledovné: najväčšiu šancu na uplatnenie sa na trhu práce majú práve absolventi VŠ (absolventská miera nezamestnanosti na úrovni 10,68 %), nasledujú absolventi GYM (miera nezamestnanosti absolventov, ktorí sú v čase sledovania stavu uchádzačov o zamestnanie súčasťou trhu práce, sa pohybuje pravdepodobne medzi hodnotami 11,4 % a 19 %) a až za nimi sú absolventi SOŠ (pravdepodobne na úrovni medzi 20,9 % až 22,4 %).

Z našich zistení inými slovami vyplýva, že štúdium na gymnáziu vedie v priemere k lepším vyhliadkam z pohľadu neskoršieho uplatnenia na trhu práce aj v prípade, ak absolvent chce pokračovať v štúdiu na VŠ (absolventi VŠ majú nízku mieru nezamestnanosti a absolvovanie gymnázia je dobrým predpokladom pre prijatie na VŠ v porovnaní s absolvovaním SOŠ) a napokon aj v prípade, ak nebude pokračovať v štúdiu na VŠ (vďaka nižšej miere absolventskej nezamestnanosti gymnázií aj po očistení štatistiky o tú časť absolventov, ktorí pokračujú na VŠ).

Upozornenie: Závery analýzy nemusia vypovedať o kvalite škôl, keďže plne nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov, ako napríklad vzdelanie rodičov či sociálna situácia žiakov. V záujme čo najviac abstrahovať od sociálnych vplyvov sme z porovnania vylúčili všetky školy s podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vyšším ako 10 %.

3. Tabuľky a grafyskryť

Zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

1Rebríček vysokých škôl podľa absolventskej miery nezamestnanosti v regionálnom kontexte

pomer absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) vysokej školy a celkovej miery evidovanej nezamestnanosti v kraji sídla školy

2Nezamestnanosť absolventov stredných odborných škôl po okresoch (k 1. časti newsletteru)

3Nezamestnanosť absolventov gymnázií po okresoch (k 1. časti newsletteru)

4. Zaujímavostiskryť

čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

1Dva portály INEKO, o hodnotení výsledkov žiakov základných a stredných škôl (skoly.ineko.sk) a hospodárení miest a obcí SR (obce.ineko.sk) postúpili do finále medzi päť inovatívnych IT projektov uľahčujúcich bežný život, ktoré súťažia o Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2014
http://slovensko.rtvs.sk/clanok/veda-a-technika/cena-radia-slovensko-na-itapa-2014-rozhodnite-vy

2Univerzita v Oxforde vydala štúdiu, podľa ktorej bude až takmer polovica existujúcich povolaní v najbližších dekádach ohrozená tým, že ľudí nahradia počítače, roboty či iné vyspelé technológie. Štúdia dokonca uvádza pre 702 rôznych povolaní pravdepodobnosť, s akou budú ľudia nahradení technológiami. Tu je výber niekoľkých z nich: Lekár 0,0042, Pilot 0,18, Sudca 0,4, Rozhodca v športe 0,98.
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
anglický text

3"Pět procent nejhorších učitelů dělá rozdíl mezi ČR a Finskem" - rozhovor s Ericom A. Hanushek, profesorom ekonómie na Stanfordskej univerzite, o tom, čo vplýva na výsledky vzdelávania
http://www.blisty.cz/art/75015.html

4Pred vyše desaťročím spustili v Anglicku reformu na druhom a treťom stupni vzdelávania, ktorá dala väčšine škôl nezávislosť od regionálnych politikov pri rozhodovaní o personálnych veciach, kurikule či rozpočte. Výsledky z národného merania hovoria o viacerých zlepšeniach:
"New evidence on the performance of the first pupils to pass through academies suggests that the programme is working. Although the picture is mixed, academy pupils’ results have improved faster than those of pupils in mainstream schools; the longer schools have been academies, and the more autonomy they have gained, the better they do."
http://www.economist.com/news/leaders/21623670-british-government-must-continue-push-ahead-its-bold-school-reforms-viva-la
anglický text