Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, júl - august 2015

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk. Pokiaľ máte záujem prispieť do tohto mesačníka, pošlite na uvedenú adresu váš text, najviac však dve strany formátu A4.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2014 a 2015 podľa novej metodiky

3Nová metodika hodnotenia - Zlepšili sme metodiku, podľa ktorej hodnotíme školy

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

Zverejnili sme výsledky tohtoročných písomných maturít a výsledky Testovania 9, vďaka čomu sme mohli školám priradiť nové hodnotenie za rok 2015.

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2014 a 2015 podľa novej metodiky

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Zobraziť celý zoznam

3. Nová metodika hodnoteniaskryť

Dňa 1.8.2015, keď bolo pridané čiastové hodnotenie za rok 2015 (maturity a Testovanie 9 za školský rok 2014/15, ostatné ukazovatele za predchádzajúci školský rok), došlo k zmene metodiky, podľa ktorej sa nanovo prepočítalo hodnotenie aj za všetky predchádzajúce roky. Zmena metodiky spočíva v tom, že kým pred 1.8.2015 sa hodnotenie každého ukazovateľa za každý rok počítalo, ako [hodnota školy - minimum všetkých škôl daného typu]/[maximum - minimum], od 1.8.2015 sa namiesto maxima a minima berú do úvahy nové hranice: namiesto maxima je to 95-ty percentil, namiesto minima je to štvrtá najmenšia hodnota.

Hodnotenie škôl je tak odolnejšie vočí náhodným výkyvom spôsobeným extrémnymi hodnotami. Napríklad, ak by jedno gymnázium malo extrémne zle regionálne uplatnenie absolventov, všetky ostatné by v tomto hodnotení obstáli veľmi dobre. Alebo, naopak, ak by za jeden rok mala niektorá základná škola extrémne dobré výsledky z Testovania 9, všetkým ostatným by to pohoršilo.

Zmena metodiky výpočtu hodnotenia každého ukazovateľa za každý rok sa prejaví aj v zmene celkového hodnotenia školy alebo jednej z oblastí (napríklad maturít alebo nezamestnanosti absolventov), keďže celkové hodnotenie a hodnotenie oblastí vychádza z hodnotenia jednotlivých ukazovateľov za jednotlivé roky, akurát sa tieto ukazovatele priemerujú za viac rokov. Podrobné znenie metodiky možno nájsť v sekcii "Viac o projekte" -> "Metodika hodnotenia"