Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, november 2014

Chcete poslať dieťa do školy a neviete si vybrať spomedzi viacerých ponúk? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Ak áno, mohli by vás zaujímať naše aktualizované rebríčky základných a stredných škôl.

Na portál sme totiž doplnili viaceré aktuálne údaje - napr. za mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov ministerstva školstva), nezamestnanosť absolventov stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, prijímacie konanie na vysoké školy či využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) pri vyučovaní. Týmto doplnením údajov nadväzujeme na "letnú" aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za rok 2014 (výsledky Testovania 9 a externej časti maturít). Vďaka aktuálnemu doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2014 (využíva údaje za obdobie rokov 2011 až 2014). Každá škola tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na našom portáli. Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto newslettri vo forme prehľadných rebríčkov.

Upozornenie: hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk. Pokiaľ máte záujem prispieť do tohto mesačníka, pošlite na uvedenú adresu váš text, najviac však dve strany formátu A4.

1Nové údaje a hodnotenie škôl podľa výsledkov žiakov - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2013 a 2014 podľa metodiky INEKO

3Novinky - Nové funkcie na portáli

1. Nové údaje a hodnotenie škôl podľa výsledkov žiakovskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok (napríklad mimoriadne výsledky žiakov, nezamestnanosť absolventov stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, prijímacie konanie na vysoké školy), vďaka čomu sme mohli aktualizovať, a zároveň tým uzavrieť hodenotenie škôl za rok 2014.

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou medziročnou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2013 a 2014 podľa metodiky INEKO

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Zobraziť celý zoznam

3. Novinkyskryť

Nové funkcie na portáli

Ako registrovaný používateľ si odteraz môžete nastaviť východziu školu (napríklad školu najbližšiu k bydlisku alebo školu, ktorú navštevujú deti). Na základe tejto výchozdej školy máte možnosť vytvárať si personalizované rebríčky škôl nastavením maximálnej vzdialenosti dochádzania a v budúcnosti môžete dostávať personalizovaný newsletter, šitý na mieru práve Vám.

Východziu školu si môžete nastaviť v profile.