Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, leto 2017

Na portál skoly.ineko.sk sme doplnili aktuálne údaje za viacero sledovaných ukazovateľov (najmä Testovania a maturity) a na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov - viac informácií možno nájsť v jednotlivých bodoch newsletteru.

Vďaka doplneniu prvých údajov za rok 2017 sme pripravili prvé, priebežné hodnotenie za rok 2017. Každá škola tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezerieť na našom portáli.

Dodávame, že zvyšné údaje za tento rok doplníme na prelome novembra a decembra a tým skompletizujeme množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2017.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Projekt v roku 2017 realizujeme vďaka finančnej pomoci od PosAm, spol. s r.o.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia zo zimy 2016 podľa metodiky INEKO

3Ďalšie Testovanie 5 neprebehne - ministerstvo tento rok nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok (Testovanie 5, Testovanie 9, písomná časť maturít), vďaka čomu sme zostavili prvé hodnotenie škôl za rok 2017. Pribudli tiež nové údaje o počte žiakov a učiteľov vrátane počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a externých žiakov.

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia zo zimy 2016 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zobraziť celý zoznam

3. Ďalšie Testovanie 5 neprebehneskryť

Ministerstvo tento rok nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu

Zdá sa, že aktuálne doplnené výsledky Testovania 5 (za šk. rok 2016/17) budú na nejaký čas poslednými. Súčasné vedenie ministerstva školstva sa totiž rozhodlo zmeniť priority a nevyčlenilo prostriedky na testovanie piatakov v šk. roku 2017/18, ktoré malo prebehnúť v novembri.

Je to neuveriteľné nielen vzhľadom na dôležitosť tohto testovania a jeho význam pre budúce meranie pridanej hodnoty na ZŠ, ale aj preto, že náklady na vykonanie tohto testovania na všetkých ZŠ by predstavovali menej ako 0,03 % objemu zdrojov kapitoly ministerstva školstva. Vzhľadom na to, že meranie výsledkov žiakov a následne posilnenie zodpovednosti škôl je jedným z dôležitých predpokladov pre to, aby mohla rásť kvalita vzdelávania, veríme, že narastie verejný tlak, aby ministerstvo zmenilo svoj postoj a ešte rýchlo napravilo svoje rozhodnutie.