Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, november 2018

Na portál skoly.ineko.sk sme doplnili aktuálne údaje za viacero sledovaných ukazovateľov (najmä Testovania a maturity) a na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov - viac informácií možno nájsť v jednotlivých bodoch newsletteru.

Vďaka doplneniu prvých údajov za rok 2018 sme pripravili prvé, priebežné hodnotenie za rok 2018. Každá škola tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na našom portáli.

Dodávame, že zvyšné údaje za tento rok doplníme začiatkom roka 2019 a tým skompletizujeme množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2018.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.
Projekt v rokoch 2017 a 2018 realizujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z marca 2018 podľa metodiky INEKO

3Zverejnenie ďalších údajov - okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili pri maturite z cudzích jazykov o úroveň C1

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok (Testovanie 5, Testovanie 9, písomná časť maturít), vďaka čomu sme zostavili prvé hodnotenie škôl za rok 2018. V rámci maturít z anglického a nemeckého jazyka pribudli po novom aj údaje za úroveň C1 (dosiaľ boli údaje dostupné iba za úrovne B1 a B2).

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z marca 2018 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam

3. Zverejnenie ďalších údajovskryť

Okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili pri maturite z cudzích jazykov o úroveň C1

Novinkou je pridanie výsledkov z cudzích jazykov na úrovni C1 (v predmetoch anglický a nemecký jazyk). Pre spresnenie – maturovať na tejto úrovni sa začalo iba nedávno (v šk. roku 2016/17). Tento rok prebehla maturita na úrovni C1 druhýkrát a to bol dôvod, aby sme získané výsledky zaradili na portál ako plnohodnotný ukazovateľ.

Pokiaľ ide o konkrétne údaje, doplnili sme nielen aktuálne výsledky za absolventov z roku 2018, ale aj za absolventov, ktorí maturovali z úrovne C1 rok predtým. A na portáli nezobrazujeme iba samotné údaje, ale úroveň C1 sme aj plnohodnotne včlenili do našej metodiky výpočtu hodnotenia výsledkov žiakov na jednotlivých školách, pričom sme zaviedli progresivitu v hodnotení jednotlivých úrovní. Zjednodušene, škola získa vyššie hodnotenie za priemerne dobrého maturanta v rámci úrovne C1 ako za priemerne dobrého v rámci B2. A tak isto to platí aj pre úrovne B2 vs B1 (platí pritom, že C1 je najťažšou úrovňou a B1 najľahšou z tejto trojice). Presnú metodiku výpočtu hodnotenia možno nájsť na portáli v sekcii „metodika“.