Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Juraj Barta, Digital Banking and Marketing Director, Slovenská sporitelňa
Podľa mojich skúseností má nezávislý zdroj informácií o kvalite škôl potenciál zvýšiť kvalitu rozhodovania – rodičov detí, ale aj zriaďovateľov škôl. Navyše tiež podnecuje verejnú diskusiu o kvalite školstva, pričom jej dodáva potrebné fakty, a umožňuje jej tak dostať sa na neporovnateľne vyššiu úroveň. Som rád, že bude takáto možnosť pre základné a stredné školy, a som rád, že sa ju podujalo vytvoriť INEKO....

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede