Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Eugen Jurzyca, poslanec Európskeho parlamentu, bývalý minister školstva a poslanec NR SR
Školstvo by malo pomáhať mladým ľuďom starať sa v budúcnosti úspešne o seba, rodinu a spoločnosť. A pomáha? Vieme, do akej miery? A do akej miery v tom pomáhajú jednotlivé školy? Veru, nie veľmi. Lenže ako chceme bez spätnej väzby, aby rodičia vytvárali tlak na zlepšenie základných škôl, aby dali deti na stredné školy, ktoré pripravujú absolventov úspešných v praxi alebo na ďalšom štúdiu? Ako chceme, aby stredné školy a stredoškolské odbory, ktoré „vyrábajú“ nezamestnaných, postupne uvoľňovali svoje miesto školám, ktoré vedia na život ...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede