Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Martin Hargaš, finančný riaditeľ, NN Česká republika
Portál Ineko o základných a stredných školách pre mňa otvoril cestu k informáciám, ktoré som si dovtedy ako otec predškoláčok bol nútený prácne vyhľadávať. Pred spustením portálu som si mohol urobiť prehľad individuálne za každú základnú školu na webstránke školy (o účastí na súťažiach, o úspešnosti v prijímacích pohovoroch na stredné školy) alebo nachádzať porovnania za jednotlivé oblasti na rôznych stránkach (výsledky celoslovenských testov). Portál Ineko mi ponúkol mnohé z nich v praktickej prehľadnej podobe a výrazne uľahčil takýto...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede