Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Ondřej Šteffl, riaditeľ, Scio
Jistě je pravda, že čím více mají lidé informací, tím lépe a kvalifikovaněji se mohou rozhodovat. V jakékoliv oblasti. A jistě i ve vzdělávání. Je zvláštní, že i když rodiče vždy chtějí pro své děti to nejlepší, v rozhodování o jejich vzdělávání postupují často nepoučeně, nahodile. Mnohdy věnují nákupu ledničky víc času a úsilí než výběru školy. Portál INEKO je proto důležitým příspěvkem nejen k informovanosti rodičů, ale i k osvětě rodičů. Vzdělání je ale složité a ne vše se dá vyjádřit číslem. Osobně proto bych ...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede