Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, september 2014

Prinášame historicky prvé rebríčky krajov a okresov podľa výsledkov základných a stredných škôl.

Upozornenie (pridané 39.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tomto newslettri nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia.

Bratislavský kraj má nadpriemerné gymnáziá a podpriemerné stredné odborné školy. Základné školy v južných okresoch stredného a tiež časti východného Slovenska majú podpriemerné výsledky. Naopak, najlepšie hodnotenie majú základné školy prešovského kraja. To sú niektoré zo zistení, ktoré prinášame v septembrovom čísle newslettra v rámci analýzy regionálnych rozdielov podľa výsledkov základných a stredných škôl v metodike INEKO. Z výsledkov nie je zrejmý jednoznačný súvis medzi ekonomickou vyspelosťou regiónov a výsledkami škôl. Z toho vyplýva, že slovenské školstvo dáva šance na základné aj stredné vzdelanie v porovnateľnej kvalite bez ohľadu na vyspelosť alebo zaostalosť regiónu. Za pozornosť však stojí výrazné zaostávanie niektorých okresov, v prípade základných škôl ide najmä o okresy banskobystrického kraja.

Počet odberateľov nášho newslettra stúpol na 3047, čo nás veľmi teší aj zaväzuje.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk. Pokiaľ máte záujem prispieť do tohto mesačníka, pošlite na uvedenú adresu váš text, najviac však dve strany formátu A4.

1Rebríčky okresov a krajov - rebríčky okresov a krajov podľa výsledkov škôl podľa metodiky INEKO

2Analýza - analýza k rebríčkom okresov a krajov

3Grafy - zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

4Zaujímavosti - čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

5Hra - predstavenie online vzdelávacej hry zameranej na povedomie o verejných financiách

6Pripravujeme - aké zmeny a novinky pripravujeme súvisiace s portálom

1. Rebríčky okresov a krajovskryť

Rebríčky okresov a krajov podľa výsledkov škôl podľa metodiky INEKO

Stiahnuť údaje (.xls)

Rebríček okresov

Rozdiel priemerného skóre za všetky hodnotené školy v okrese a priemerného skóre za všetky hodnotené školy v SR

Zobraziť celý rebríček okresovZákladné školy


1,0
Stropkov
1 škola, 427 žiakov
1,0
Michalovce
7 škôl, 3 751 žiakov
0,7
Kysucké Nové Mesto
6 škôl, 2 101 žiakov
0,7
Humenné
6 škôl, 2 395 žiakov
0,7
Snina
5 škôl, 1 592 žiakov
0,7
Bratislava I
6 škôl, 2 222 žiakov
0,6
Košice I
9 škôl, 4 497 žiakov
0,6
Banská Štiavnica
1 škola, 491 žiakov
0,4
Trenčín
23 škôl, 7 790 žiakov
0,4
Bratislava IV
11 škôl, 4 903 žiakov

Stredné odborné školy


1,4
Detva
1 škola, 238 žiakov
1,2
Medzilaborce
1 škola, 307 žiakov
1,1
Brezno
4 školy, 1 209 žiakov
0,9
Kysucké Nové Mesto
2 školy, 1 268 žiakov
0,9
Turčianske Teplice
1 škola, 484 žiakov
0,8
Svidník
3 školy, 622 žiakov
0,7
Myjava
3 školy, 888 žiakov
0,7
Sobrance
1 škola, 292 žiakov
0,6
Kežmarok
4 školy, 1 632 žiakov
0,6
Sabinov
3 školy, 786 žiakov

Gymnáziá


1,2
Nové Mesto nad Váhom
2 školy, 522 žiakov
0,8
Rožňava
2 školy, 863 žiakov
0,8
Trenčín
2 školy, 1 221 žiakov
0,8
Bratislava II
6 škôl, 3 514 žiakov
0,7
Košice I
7 škôl, 3 392 žiakov
0,7
Poprad
3 školy, 1 579 žiakov
0,6
Martin
4 školy, 1 699 žiakov
0,6
Sabinov
2 školy, 690 žiakov
0,5
Bratislava I
5 škôl, 1 917 žiakov
0,5
Prešov
8 škôl, 3 413 žiakov


Rebríček krajov

Rozdiel priemerného skóre za všetky hodnotené školy v kraji a priemerného skóre za všetky hodnotené školy v SR

Základné školy


0,1
Prešovský kraj
97 škôl, 41 539 žiakov
0,1
Trenčiansky kraj
106 škôl, 36 592 žiakov
-0,0
Trnavský kraj
83 škôl, 29 351 žiakov
-0,0
Bratislavský kraj
74 škôl, 30 786 žiakov
-0,0
Žilinský kraj
126 škôl, 45 765 žiakov
-0,0
Nitriansky kraj
83 škôl, 28 696 žiakov
-0,1
Košický kraj
81 škôl, 36 187 žiakov
-0,3
Banskobystrický kraj
54 škôl, 22 340 žiakov

Stredné odborné školy


0,3
Prešovský kraj
59 škôl, 21 109 žiakov
0,3
Nitriansky kraj
47 škôl, 17 956 žiakov
0,1
Trenčiansky kraj
37 škôl, 16 743 žiakov
-0,0
Trnavský kraj
38 škôl, 15 786 žiakov
-0,0
Banskobystrický kraj
48 škôl, 16 514 žiakov
-0,1
Žilinský kraj
50 škôl, 21 881 žiakov
-0,3
Košický kraj
47 škôl, 19 182 žiakov
-0,5
Bratislavský kraj
38 škôl, 11 246 žiakov

Gymnáziá


0,3
Bratislavský kraj
27 škôl, 11 699 žiakov
0,3
Trenčiansky kraj
15 škôl, 6 394 žiakov
0,0
Prešovský kraj
33 škôl, 11 691 žiakov
-0,0
Nitriansky kraj
22 škôl, 7 336 žiakov
-0,0
Žilinský kraj
27 škôl, 10 794 žiakov
-0,1
Košický kraj
28 škôl, 11 352 žiakov
-0,3
Trnavský kraj
18 škôl, 5 556 žiakov
-0,3
Banskobystrický kraj
24 škôl, 6 978 žiakov

2. Analýzaskryť

Analýza k rebríčkom okresov a krajov

Zobraziť plné znenie analýzy (PDF)

Analýza porovnáva výsledky základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO na úrovni okresov a krajov. Ako vyplýva z výsledkov, na úrovni okresov existujú pomerne výrazné rozdiely medzi základnými aj strednými školami, čo môže byť v niektorých prípadoch spôsobené malou vzorkou škôl v menších okresoch. Na úrovni krajov tieto rozdiely vo významnej miere zanikajú.

Z výsledkov nie je zrejmý jednoznačný súvis medzi ekonomickou vyspelosťou regiónov a výsledkami škôl. Z toho vyplýva, že slovenské školstvo dáva šance na základné aj stredné vzdelanie v porovnateľnej kvalite bez ohľadu na vyspelosť alebo zaostalosť regiónu. Za pozornosť stojí zaostávanie niektorých okresov, v prípade základných škôl ide najmä o okresy banskobystrického kraja, čoho príčiny však nepoznáme a ich zistenie by si vyžadovalo hlbšiu analýzu.

Pozoruhodné je aj zaostávanie bratislavského kraja vo výsledkoch stredných odborných škôl a naopak prvenstvo bratislavského kraja vo výsledkoch gymnázií. Jednou z príčin môže byť, že požiadavky trhu práce v bratislavskom kraji lepšie korešpondujú s učebnými osnovami gymnázií. Preto môžu mať rodičia silnú motiváciu viesť svoje deti k štúdiu práve na gymnáziách, kam sa dostávajú najmä deti s lepšími predpokladmi pokračovať v štúdiu na vysokej škole, a následne získať lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Priemerné výsledky základných škôl a stredných podľa metodiky INEKO (t.j. okrem iného po vylúčení škôl s malým počtom absolventov, po vylúčení škôl s podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vyšším ako 10 % a po vylúčení okresov, kde do hodnotenia vstupujú menej ako 3 školy):

Základné školy

  • V rebríčku okresov sa na prvých miestach umiestnili Michalovce, Kysucké Nové Mesto, Humenné a Snina. Do prvej desiatky sa dostali aj okresy Bratislava I, Košice I, Trenčín a Bratislava IV. Naopak, na posledných miestach sú Levoča, Rimavská Sobota, Revúca a Gelnica. V poslednej desiatke je aj okres Košice – okolie.
  • V rebríčku krajov sa na prvých miestach umiestnili prešovský a trenčiansky kraj, naopak, s odstupom je na konci rebríčka banskobystrický kraj.

Stredné odborné školy školy

  • V rebríčku okresov sa najlepšie umiestnili Brezno, Svidník a Myjava. Na konci rebríčka sú mestské okresy – Košice IV, Bratislava II a Bratislava III.
  • V rebríčku krajov sa na prvých miestach umiestnili prešovský a nitriansky kraj, zatiaľ čo na posledných miestach sú bratislavský a košický kraj.

Gymnáziá

  • V rebríčku okresov sa dostali na predné pozície Bratislava II, Košice I a Poprad, do prvej desiatky sa dostal aj okres Bratislava I. Rebríček uzatvárajú Revúca, Galanta a Trebišov.
  • V rebríčku krajov sa na prvých miestach umiestnili bratislavský a trenčiansky kraj. Naopak, na posledných miestach skončili banskobystrický a trnavský kraj.

3. Grafyskryť

Zaujímavé fakty najmä o školstve, ktoré ste možno nepoznali

1Ako sa u štvrtákov na ZŠ mení prepojenie toho, čo sa učia, s denným životom

Na Slovensku sa za roky 2003 - 2011 pri matematike, resp. 2007 - 2011 pri ostatných prírodných vedách nezmenilo prepojenie vzdelávania s denným životom. Vo väčšine ostatných krajín OECD je však u štvrtákov ZŠ prepojenie lepšie než pred pár rokmi.

2Pomer platov učiteľov na 2. stupni ZŠ s 15-ročnou praxou oproti priemernému platu vysokoškolsky vzdelaného človeka

Slovenskí učitelia na druhom stupni ZŠ sú najslabšie finančne odmeňovaní spomedzi krajín OECD


Údaje za Slovensko aj niektoré ďalšie krajiny zobrazujú tarifné platy bez príplatkov a odmien, preto uvedené porovnanie nie je úplne korektné. Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva uvádza, že priemerná mzda pedagogického zamestnanca v školstve dosahuje na Slovensku približne 60 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca (2. stupňa).

3Hodnotenie základných škôl po okresoch (k 1. časti newsletteru)

4Hodnotenie stredných odborných škôl po okresoch (k 1. časti newsletteru)

5Hodnotenie gymnázií po okresoch (k 1. časti newsletteru)

4. Zaujímavostiskryť

čo sa na Slovensku a v zahraničí momentálne deje v školstve

1Absolventi vysokých škôl s dlhšou tradíciou si hľadajú prácu ľahšie
http://ineko.blog.sme.sk/c/362875/absolventi-vysokych-skol-s-dlhsou-tradiciou-si-hladaju-pracu-lahsie.html

2Kde vziať peniaze pre učiteľov a ešte aj konsolidovať?
http://ineko.blog.sme.sk/c/365486/kde-vziat-peniaze-pre-ucitelov-a-este-aj-konsolidovat.html

3Začiatkom septembra vyšla nová publikácia OECD Education at a Glance 2014, čo je najkomplexnejší súhrn dôležitých údajov o vzdelávacích systémoch v členských štátoch OECD.
http://www.oecd.org/edu/eag.htm
anglický text

4Začiatkom septembra vyšla nová štúdia, ktorá ponúka pohľad na efektívnosť vzdelávacích systémov meranú podľa výsledkov v testoch PISA, veľkosti tried a výšky učiteľského platu. Štúdia porovnáva 30 krajín, medzi ktorými bohužiaľ nie je Slovensko. Napriek tomu má aj pre nás veľký význam, keďže podľa výsledkov patria vzdelávacie systémy v krajinách bývalého Sovietskeho blogu medzi najefektívnejšie na svete (t.j. dosahujú relatívne najlepšie výsledky vzhľadom na vstupy) - príkladom je umiestnenie ČR na treťom a Maďarska na štvrtom mieste v rebríčku hodnotených krajín.
http://www.economist.com/news/international/21616978-higher-teacher-pay-and-smaller-classes-are-not-best-education-policies-new-school
anglický text
http://www.edefficiencyindex.com/book/files/assets/basic-html/index.html#page1
pôvodná štúdia; anglický text

5. Hraskryť

predstavenie online vzdelávacej hry zameranej na povedomie o verejných financiách

Spustiť hru

Vžite sa do úlohy ministra financií. Vaším cieľom je pomocou realizácie opatrení dosiahnuť čo najnižší verejný dlh v roku 2062. Hra prebieha vo virtuálnom čase, pričom opatrenia pribúdajú na začiatku každého volebného obdobia. Pozor, občas sa dejú náhodné udalosti. Akonáhle dlh dosiahne 120 % HDP, zbankrotovali ste.

Každé opatrenie má priradený svoj dopad na verejné financie, potrebnú politickú podporu na jeho realizáciu, dopad opatrenia na politickú podporu a čas (počet volebných období), dokedy ho možno realizovať. Počas hry sa vás novinári pýtajú na priebeh realizácie opatrení, pričom nesprávna odpoveď môže mať veľmi negatívny vplyv na ďalší priebeh hry.

Najlepší hráči budú navždy uverejnení v sieni slávy, pričom každá stredná škola a gymnázium má navyše vlastnú sieň slávy pridelenú pomocou unikátneho linku, ktorý sme poslali všetkým školám, čiže ich žiaci môžu súťažiť aj medzi sebou.

Pozitívne sa k hre vyjadrili napríklad minister financií Peter Kažimír, viceguvernér NBS Ján Tóth, či člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovít Ódor.

6. Pripravujemeskryť

aké zmeny a novinky pripravujeme na portáli

1Porovnanie nezamestnanosti absolventov stredných škôl oproti nezamestnanosti v okrese a kraji sídla školy a vysokých škôl oproti nezamestnanosti v kraji sídla školy

2Prehľad odporúčaní na zlepšenie merania kvality škôl

3Hľadáme finančné zdroje na spracovanie a vizualizáciu dát o pridanej hodnote škôl, na základe prepojenia výsledkov jednotlivých žiakov na konci základnej školy a na konci strednej školy alebo gymnázia. Pokiaľ nám viete finančne pomôcť, kontaktujte nás, prosím.