Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Rebríček skokanov

Zoznam škôl zoradený podľa zmeny INEKO hodnotenia od posledného hodnotenie z januára 2022

Základné školy

Priemerná ZŠ nezmenila
svoje hodnotenie.

Stredné odborné školy

Priemerná SOŠ zhoršila
svoje hodnotenie o 0,04 bodu.

Gymnáziá

Priemerné gymnázium zlepšilo
svoje hodnotenie o 0,19 bodu.