Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Kežmarská 30, Košice - Západ

529 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
37 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

3,9
škola s podpriemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
-Testovanie 5
6,9Inšpekcia
4,7Testovanie 9
0,8Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2011/12)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
40
52
54
na základe 50 žiakov
+Matematika
48
56
56
na základe 50 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
55
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
60
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
39
80
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Podmienky výchovy a vzdelávania
54
81
79
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Výchovno-vzdelávací proces
46
79
80
inšpekcia v šk. roku 2007/08
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
95
1,2
0,2
600 € na 508 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
99
8,0
1,7
z max. počtu 9 súťaží
+Komparo - Matematika
97
1,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
+Komparo - Slovenský jazyk
97
1,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
8
6,7
10,8
34 učiteľov na 508 žiakov
+Využívanie IKT / DT
73
76 %
59 %
26 z 34 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 201 €
1 718 €
609 879 € na 508 žiakov
+Vlastné zdroje školy
50
0,0 %
1,6 %
100 € k 609 779 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pavel Horňák, riaditeľ
Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach sa od svojich začiatkov vyprofilovala ako škola so zameraním na vyučovanie informatiky a matematiky. Na tejto tradícii je založený školský vzdelávací program, ktorý obsahuje aj rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka, tanečnej prípravy a streľby zo vzduchovky. Celá agenda školy (evidencia dochádzky, klasifikácia, triedna dokumentácia...) je digitálna prostredníctvom EduPage. Žiaci od 1. ročníka majú anglický jazyk a informatickú výchovu. Vyučujeme nespojité písmo Comenia Script. Druhý cudzí jazyk, nemecký alebo ruský si môžu vybrať od 6. ročníka. Vyučovanie prebieha v odborných jazykových a počítačových učebniach i špecializovanej učebni hudobnej výchovy. Všetky učebne školy sú multimediálne, vybavené počítačmi alebo notebookmi, projektormi s plátnom alebo interaktívnymi tabuľami. V popoludňajších hodinách svoje voľnočasové aktivity môžu žiaci uskutočňovať vo veľmi pútavom a na akcie bohatom školskom klube detí ale aj každoročne výberom z najmenej 20 krúžkov.

Komentáre používateľov