Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Kežmarská 30, Košice - Západ

536 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
35 pedagógov (šk. rok 2020/2021)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

3,9
škola s podpriemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
-Testovanie 5
6,9Inšpekcia
4,7Testovanie 9
0,8Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2008/09)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
48
60
61
na základe 60 žiakov
+Matematika
77
60
52
na základe 60 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
66
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
61
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
38
80
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Podmienky výchovy a vzdelávania
71
81
76
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Výchovno-vzdelávací proces
17
79
85
inšpekcia v šk. roku 2007/08
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
92
0,7
0,2
400 € na 547 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
90
4,0
1,6
z max. počtu 8 súťaží
+Komparo - Matematika
97
1,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
+Komparo - Slovenský jazyk
97
1,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
14
6,6
9,8
36 učiteľov na 547 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
83 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 087 €
1 550 €
594 616 € na 547 žiakov
+Vlastné zdroje školy
68
0,4 %
1,5 %
2 424 € k 592 193 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pavel Horňák, riaditeľ
Základná škola Kežmarská 30 v Košiciach sa od svojich začiatkov vyprofilovala ako škola so zameraním na vyučovanie informatiky a matematiky. Na tejto tradícii je založený školský vzdelávací program, ktorý obsahuje aj rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka, tanečnej prípravy a streľby zo vzduchovky. Celá agenda školy (evidencia dochádzky, klasifikácia, triedna dokumentácia...) je digitálna prostredníctvom EduPage. Žiaci od 1. ročníka majú anglický jazyk a informatickú výchovu. Vyučujeme nespojité písmo Comenia Script. Druhý cudzí jazyk, nemecký alebo ruský si môžu vybrať od 6. ročníka. Vyučovanie prebieha v odborných jazykových a počítačových učebniach i špecializovanej učebni hudobnej výchovy. Všetky učebne školy sú multimediálne, vybavené počítačmi alebo notebookmi, projektormi s plátnom alebo interaktívnymi tabuľami. V popoludňajších hodinách svoje voľnočasové aktivity môžu žiaci uskutočňovať vo veľmi pútavom a na akcie bohatom školskom klube detí ale aj každoročne výberom z najmenej 20 krúžkov.

Komentáre používateľov