Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Lomnička 29, Lomnička

837 žiakov (z toho 0 externých)
587 zo sociálne znevýhodneného prostredia
70 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2013/14 - 2016/17)

0,0
škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
čo to znamená?
0,0Testovanie 5
-Inšpekcia
0,0Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
1,8
5 hodnotení
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2016/17)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
1
23
62
na základe 51 žiakov
+Matematika
1
17
60
na základe 51 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
56
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
1
27
60
na základe 20 žiakov
+Matematika
0
11
54
na základe 20 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
81
inšpekcia od šk. roku 2007/08 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
82
inšpekcia od šk. roku 2007/08 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2007/08 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,0
0,3
0 € na 718 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
40
8,4
10,8
60 učiteľov na 718 žiakov
+Využívanie IKT / DT
5
25 %
70 %
15 z 60 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 552 €
2 328 €
1 832 006 € na 718 žiakov
+Vlastné zdroje školy
54
0,0 %
2,0 %
0 € k 1 832 000 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
98
718
213
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
385
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
53,6 %
5,1 %
+Počet pedagógov
100
60
17
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

06.02.2018, 19:54, Mgr.Janka Hanečáková
"Veľký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže majú obmedzené možnosti vzdelávania sa mimo školského vyučovania"-toto je konštatovanie MŠVVaŠ SR. O škole ako takej, jej práci s takými to deťmi a žiakmi, nič nevypovedá. Ako príklad pre neučiteľskú verejnosť snáď bude toto: ak ste v mínuse na osobnom účte, koľko energie musíte vynaložiť,aby ste sa dostali na nulu? Niekedy aj celý produktívny život! A až potom-ak vôbec-máte možnosť byť v plusových číslach. Tá energia však nebola nadarmo vynaložená, toto vie oceniť každý civilizovaný človek....
10.07.2017, 22:16, Kamil Valko
zle zle zle zle