Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkr. SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina

222 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
28 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

3,1
škola s podpriemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
6,3Pridaná hodnota
0,6Nezamestnanosť absolventov
6,2Prijímanie na VŠ v SR
2,4Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
2,3
3 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
85
53
45
na základe 35 žiakov
+Matematika
11
15
28
na základe 5 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
43
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
73
58
51
na základe 32 žiakov
+Anglický jazyk B2
27
70
76
na základe 2 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
53
40
40
na základe 1 žiaka
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
42
-0,77
0,04
na základe 31 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
31
13,2 %
10,7 %
5 z 38 absolventov
+Regionálne uplatnenie
10
2,00
1,23
13,2 % oproti 6,6 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
59
30 %
29 %
20 z 67 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
68
95 %
88 %
20 z 21 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
66
0,0
1,0
0 € na 299 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
75
13,0
12,9
39 učiteľov na 299 žiakov
+Využívanie IKT / DT
78
72 %
54 %
28 z 39 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 782 €
2 579 €
532 821 € na 299 žiakov
+Vlastné zdroje školy
94
32,3 %
8,7 %
129 949 € k 402 872 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
53
299
314
+Počet externých žiakov
 
102
18
+Podiel externých žiakov
 
34,1 %
7,4 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
61
39
38
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.
15.09.2017, 10:16, Darina Arce
Hodnotenie tejto školy vôbec nie je objektívne a je absurdné. Škola patrí medzi tie, ktoré sa maximálne snažia o plnohodnotný rozvoj žiakov a jej absolventi dosahujú výborné výsledky ako na VŠ tak aj v praxi. Je nezodpovedné takto manipulovať s hodnotením škôl a verím, že na základe Vášho hodnotenia sa rodičia a ich deti nebudú rozhodovať, kam dieťa na štúdium poslať. Mgr. Darina Kissová
22.10.2017, 23:30, INEKO
Oceňujeme, že Vaša škola pracuje tak, ako uvádzate. Hodnotenie výsledkov žiakov, ktoré uvádzame, však nevzniklo náhodne, ale na základe transparentnej metodiky uvedenej na portáli, pričom pri stredných školách do výpočtu vstupujú výsledky žiakov v maturitách, uplatnenie (nezamestnanosť) absolventov a mimoriadne výsledky žiakov vyhodnotené ministerstvom. Hodnotenie výsledkov žiakov na Vašej škole teda vzniklo práve na základe týchto ukazovateľov, nič ďalšie do výpočtu nevstupuje. Ak máte podozrenie, že niektorý z uvedených údajov je nesprávny, prosím o konkrétnu informáciu o tom, ktorého ukazovateľa by sa to malo týkať a aká by mala byť správna hodnota. Rád to preverím vrátane oslovenia ministerstva resp. jeho podriadenej organizácie, ktorá daný údaj poskytla, aby bolo možné jednoznačne potvrdiť, či je daný údaj správny. Obvinenia o akýchkoľvek manipuláciach odmietam. Mohli by ste ich aspoň podložiť konkrétnou výhradou k niektorému z ukazovateľov, aby som mohol adekvátne reagovať. Matej Tunega, INEKO
12.09.2017, 13:01, jan lelak
Ako môžete brať do úvahy výsledky maturity z matematiky, keď si ju žiaci volia ako dobrovoľný predmet a väčšina zúčastnených odovzdá prázdny odpoveďový hárok???
22.10.2017, 22:45, INEKO
Dobrý deň, odkiaľ máte informáciu o tom, že väčšina zúčastnených odovzdá prázdny maturitný hárok z matematiky? Toto tvrdenie mi prišlo neuveriteľné, musel som si však dať prácu (vzhľadom na takéto obvinenie) overiť to v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý vykonáva maturity na stredných školách v SR. Dostal som odpoveď, že prázdny maturitný hárok z matematiky odovzdalo v školskom roku 2016/17 menej ako 0,1 % maturantov (4 z 4621), z toho na Vašej škole dvaja. V celej SR teda iba štyria maturanti z matematiky odovzdali prázdny hárok - dvaja na Vašej škole a dvaja na všetkých ostatných školách spolu. Rok predtým to bolo 0,2 % maturantov (12 z 6080). Matej Tunega, INEKO
01.12.2015, 10:29, Tomáš Milata
Zaujímalo by ma, odkiaľ beriete údaje o nezamestnanosti absolventov. Je to absolútny blud! Opäť sa ukázalo, aké chatrné sú vstupné údaje, ktoré používate vo svojich štatistikách. To isté platí o prijímaní na VŠ. Každý rok škola v zmysle platnej legislatívy zisťuje uplatnenie absolventov na trhu práce a na vysokých školách a je povinná zverejňovať tieto údaje na svojom webovom sídle (správy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.). Nájdete ich na http://www.soaza.sk/sk/skola/o-skole/spravy-soa/sprava-20132014 ak by ste ich chceli hľadať. Zároveň absolútne nerozlišujete denných a externých študentov, čo je významný a ukazovateľ vo viacerých meraných hodnotách. Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline
22.10.2017, 23:15, INEKO
Dobrý deň, údaje o nezamestnanosti preberáme od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Uvádzame to na portáli v sekcii "Metodika". Ak dokážete aj konkretizovať, v čom sú podľa Vás tieto údaje chatrné, môžeme následne spoločne naformulovať žiadosť na ÚPSVaR, v ktorej ich požiadame, aby overili správnosť údajov, ktoré majú vo svojej evidencii. Pokiaľ ide o údaje o prijímaní na vysoké školy, tieto údaje nepreberáme individuálne od každej strednej školy zvlášť. Tieto údaje nám poskytuje CVTI, organizácia priamo podriadená Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jedná sa o štatistiku za denných absolventov, vďaka čomu možno porovnávať dosiahnuté hodnoty medzi jednotlivými školami. Matej Tunega, INEKO
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 1,5 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 62. miesto v rámci celého Slovenska.