Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkromná spojená škola - ZŠ, M. Falešníka 6, Prievidza

!táto spojená škola má aj ďalšie súčasti:
189 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
19 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

-
škola s malým počtom žiakov / absolventov
čo to znamená?
-Testovanie 5
-Inšpekcia
-Testovanie 9
-Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2011/12)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
54
 
+Matematika
-
-
56
 
+Maďarský jazyk
-
-
55
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
60
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
81
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
80
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
-
-
0,2
 
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
10,8
 
+Využívanie IKT / DT
-
-
59 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
1 718 €
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
1,6 %
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Vladimír Bálint,
Súkromná spojená škola v sebe spája materskú, základnú a umeleckú školu. Za spoluúčasti umeleckej školy sa snažíme výuku aktívne obohacovať aj o štúdium umeleckých smerov už v útlom veku. Vzhľadom na malý počet detí v triedach (do 16) prevláda v našej škole rodinná atmosféra, kde sa žiaci navzájom poznajú aj medzi ročníkmi. Snažíme sa uplatňovať nové pedagogické postupy a smery, najnovšie sme začali s výukou Comenia Script a Hejného metódou. Vďaka kompletnému pokrytiu priestorov školy wifi signálom obohacujeme (najmä na 2. stupni) výuku sadou chromebookov, na ktorých žiaci pracujú s webovými nástrojmi. Na komunikáciu s rodičmi (udalosti, správy, platby, známky, triedna kniha, ospravedlnenky, strava,..) využívame systém elektronickej žiackej knižky EduPage.

Komentáre používateľov

17.12.2019, 15:30, Aleš Lackovič
Zatiaľ škola s najlepším prístupom k žiakom a rodičom s akým som sa kedy stretol, konečne normálny počet žiakov v triedach. Jedinečné je aj spojenie školy/ZUŠ/materskej školy. Držím im palce. Aleš Lackovič P.S: Inak už sú presťahovaný do nových priestorov (doporučujem vidieť), oficiálny názov školy: Súkromná spojená škola, Ul. M. Falešníka 6, Prievidza