Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

651 žiakov (z toho 0 externých)
1 zo sociálne znevýhodneného prostredia
46 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

9,5
škola s excelentnými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,8Testovanie 5
9,0Inšpekcia
9,2Testovanie 9
9,9Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,0
2 hodnotenia
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
94
78
63
na základe 60 žiakov
+Matematika
97
80
61
na základe 60 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 9 nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže Testovanie 9 sa v danom roku nekonalo kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
75
92
79
inšpekcia v šk. roku 2016/17
+Podmienky výchovy a vzdelávania
100
100
84
inšpekcia v šk. roku 2016/17
+Výchovno-vzdelávací proces
68
77
71
inšpekcia v šk. roku 2016/17
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
98
1,0
0,1
600 € na 594 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
21
7,2
10,8
43 učiteľov na 594 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
96 %
43 z 43 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 498 €
2 946 €
1 484 085 € na 594 žiakov
+Vlastné zdroje školy
74
0,2 %
1,4 %
2 789 € k 1 481 300 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
93
594
223
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,2 %
8,1 %
+Počet pedagógov
95
43
18
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

12.09.2017, 21:56, Marian Babiak
Používate absolutne nesprávne údaje, ktoré výrazne skresľujú našu prácu. Napr.: v šk. roku 2016/2017 mala naša škola vyše 500 žiakov, vyše 45 pedagógov, v tomto šk. roku sme mali aj komplexnú inšpekciu. Mohli by ste mi napísať odkiaľ beriete tieto vaše čísla?
24.09.2017, 22:55, INEKO
Vážený pán Babiak, údaje o počtoch žiakov a učiteľov spracúva a zverejňuje CVTI (inštitúcia priamo podriadená ministerstvu školstva). Takisto zostavujú ucelenú informáciu o sieti škôl. My tieto dáta preberáme, pričom svojvoľne nemeníme ich interpretáciu a samozrejme ani ich obsah. Inak povedané, držíme sa oficiálnych údajov a metodiky CVTI. Výsledné počty žiakov za jednotlivé školy uvádza CVTI na svojom webovom sídle tu: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332. Ak si na tejto stránke zvolíte štatistiku o základných školách, uvidíte, že pri Vašej škole figuruje taký počet žiakov, aký uvádzame na našom portáli. Pre úplnosť dodávam, že počty učiteľov tam zverejnené nie sú, ale CVTI nam ich posiela na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Konkrétne, dopĺňa ich do tej tabuľky, ktorú môžete vidieť na vyššie uvedenom odkaze. Pre istotu som kontroloval aj počet učiteľov a uvádzame ho správne. Ak máte záujem, môžem Vám pre kontrolu poslať celú tabuľku od CVTI, ktorú nám poskytli na základe infozákona. Vieme, že okrem samotných ZŠ existujú aj špeciálne triedy. A na základe infozákona získavame údaje aj o nich. Údaje spracúvame a tiež zverejňujeme na našom portáli. To môžete vidieť, ak si v profile Vašej školy kliknete na tlačítko "zobraziť viac" v hornej časti profilu. Ukáže sa Vám, že uvádzame existenciu špeciálnej triedy pri Vašej ZŠ (pre deti s intelektovým nadaním). Počet žiakov špeciálnych tried aktualizujeme vždy v rámci zimnej aktualizácie portálu (november alebo december). Ak sa nestotožnujete s tým, že sa počet žiakov v špeciálnych triedach nezapočítava do počtu žiakov ZŠ, prosím, aby ste kontaktovali CVTI, ktoré je zodpovedné za zber údajov. My nemôžeme zmeniť ich oficiálnu metodiku. Pokiaľ ide o školskú inšpekciu, jej výsledky nám ŠŠI poskytuje v termíne, ktorý ju umožnuje zahrnúť až do novembrovej (resp. decembrovej) aktualizácie portálu. Prosím teda o strpenie, údaje z najnovšej inšpekcie sa prejavia na našom portáli pri tejto aktualizácii. Ak máte konkrétne podnety, ktoré nami zverejňované údaje by mali byť nesprávne, dajte prosím vedieť, rád každý podnet preverím. V takom prípade prosím napíšte, ktorá hodnota je nesprávna a aké by malo byť správne číslo a vyjadrím sa k tomu podobne, ako v prípade počtu žiakov a učiteľov.