Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava - Petržalka

182 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
45 pedagógov (šk. rok 2022/2023)
Pri konzervatóriach neevidujeme údaje o ich výsledkoch.