Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

366 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
32 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

7,7
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,6Maturity
7,5Pridaná hodnota
8,1Nezamestnanosť absolventov
9,5Prijímanie na VŠ v SR
2,4Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
2 hodnotenia
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
97
58
45
na základe 113 žiakov
+Matematika
86
40
28
na základe 1 žiaka
+Maďarský jazyk
-
-
43
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
77
59
51
na základe 93 žiakov
+Anglický jazyk B2
30
70
76
na základe 7 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
76
47
40
na základe 12 žiakov
+Nemecký jazyk B2
88
89
65
na základe 1 žiaka
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
75
2,73
0,04
na základe 109 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
56
8,0 %
10,7 %
9 z 113 absolventov
+Regionálne uplatnenie
37
1,31
1,23
8,0 % oproti 6,1 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
99
80 %
29 %
90 z 113 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
67
95 %
88 %
90 z 95 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
66
0,0
1,0
0 € na 425 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
2
7,3
12,9
31 učiteľov na 425 žiakov
+Využívanie IKT / DT
68
65 %
54 %
20 z 31 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 985 €
2 579 €
843 774 € na 425 žiakov
+Vlastné zdroje školy
20
0,0 %
8,7 %
0 € k 843 773 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
74
425
314
+Počet externých žiakov
 
0
18
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
7,4 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
44
31
37
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

12.02.2022, 09:59, Samuel Ďuríš
Škola má podľa môjho názoru veľmi kvalitných a ochotných pedagógov tvorivých a kreativních študentov. Študenti sa zúčastňuju veľkého množstva predmetových olympiád, či už z cudzích jazykov, alebo odborných účtovno-ekonmických predmetov. Štýl vedenia školy, by som označil ako transparentný. Klímu školy považujem za priateľskú a pozitívnu. Škola ponúka možnosť študentských, ale aj absolventských mobilít, na ktorých môžu študenti získať nové jazykové aj pracovné zručnosti. Jedná sa oficiálne mobility programu ERASMUS Tieto skutočnosti vnímam ako pozitíva školy. Učiteľky a učitelia+ vedenie školy, vo mne prehĺbovali lásku, radosť a úctu k Učiteľskému povolaniu. Dnes vďaka tomu úspešne študujem na UKF v Nitre a zvládam všetky skúšky a zápočty. Vynikajúce základy do života som získal práve vďaka tejto škole. O to v živote ide. Môj názor. Nech sa darí. Som ich úspešný absolvent a veľmi si ich Vážim, rovnako ako INEKO. GDPR: Komentár prezentuje môj osobný pohľad.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.