Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

Základná škola, Abovská 367,1

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Základná škola, Fábryho 446,4
Základná škola, Krosnianska 26,0
Základná škola, Krosnianska 48,5
Základná škola, Maurerova 216,0
Základná škola, Postupimská 37-

Košice - Juh

hodnotenie

Súkromná základná škola, Užhorodská 39-
Základná škola, Gemerská 26,9
Základná škola, Požiarnická 37,8
Základná škola, Staničná 139,2
Základná škola, Užhorodská 396,7

Košice - Košická Nová Ves

hodnotenie

Súkromná ZŠ IS, Poľná 1-

Košice - Krásna

hodnotenie

ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2-

Košice - Luník IX

hodnotenie

Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 10,0

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkr.základná škola, Galaktická 9-
Súkromná základná škola, Dneperská 17,8
Súkromná ZŠ waldorfská, Polárna 1-
Základná škola, Bukovecká 176,7
Základná škola, Družicová 47,1
Základná škola J. Urbana, Jenisejská 225,8

Košice - Poľov

hodnotenie

Základná škola, Ul. Dolina 43-

Košice - Sever

hodnotenie

Základná škola, Hroncova 23-
Základná škola, Polianska 17,2
Základná škola, Tomášikova 315,9

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Súkr. základná škola, Starozagorská 8-
Súkr.spojená škola - ZŠ, Starozagorská 8-
Súkromná ZŠ Splash Inte, Drábova 3-
Základná škola, Drábova 35,9
Základná škola, Janigova 25,6
Základná škola, Starozagorská 84,3
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 18,0
ZŠ s MŠ sv. Košic. mučeník., Čordákova 507,8

Košice - Sídlisko Ťahanovce

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Juhoslovanská 2-
Základná škola, Belehradská 216,2
Základná škola, Bruselská 187,3

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Súkr.základná škola, Komenského 2-
Súkromná základná škola, Lermontovova 1-
Súkromná základná škola, Palackého 14-
Základná škola, Masarykova 19/A6,7
Základná škola, Nám. L. Novomeského 28,0
Základná škola, Park Angelinum 87,8
Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 6-

Košice - Šaca

hodnotenie

Základná škola, Mládežnícka 35,7

Košice - Ťahanovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Želiarska 4-

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Trieda SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 166,8
Základná škola, Kežmarská 287,2
Základná škola, Kežmarská 306,8
Základná škola, Považská 126,8
Základná škola, Trebišovská 106,5
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 189,8