Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

Základná škola, Abovská 36-

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Základná škola, Fábryho 446,4
Základná škola, Krosnianska 26,1
Základná škola, Krosnianska 48,0
Základná škola, Maurerova 216,1
Základná škola, Postupimská 373,7

Košice - Juh

hodnotenie

Súkromná základná škola, Užhorodská 39-
Základná škola, Gemerská 27,2
Základná škola, Požiarnická 37,1
Základná škola, Staničná 139,1
Základná škola, Užhorodská 39-

Košice - Košická Nová Ves

hodnotenie

Súkromná ZŠ IS, Poľná 1-

Košice - Krásna

hodnotenie

ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2-

Košice - Luník IX

hodnotenie

Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 10,1

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkr.základná škola, Galaktická 9-
Súkromná základná škola, Dneperská 16,9
Súkromná ZŠ waldorfská, Polárna 1-
Základná škola, Bukovecká 176,4
Základná škola, Družicová 47,2
Základná škola J. Urbana, Jenisejská 225,8

Košice - Poľov

hodnotenie

Základná škola, Ul. Dolina 43-

Košice - Sever

hodnotenie

Základná škola, Hroncova 23-
Základná škola, Polianska 17,0
Základná škola, Tomášikova 316,8

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Súkr. základná škola, Starozagorská 8-
Súkr.spojená škola - ZŠ, Starozagorská 8-
Základná škola, Drábova 35,0
Základná škola, Janigova 25,4
Základná škola, Starozagorská 84,4
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 17,9
ZŠ s MŠ sv. Košic. mučeník., Čordákova 507,9

Košice - Sídlisko Ťahanovce

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Juhoslovanská 2-
Základná škola, Belehradská 216,5
Základná škola, Bruselská 187,3

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Súkr.základná škola, Komenského 2-
Súkromná základná škola, Lermontovova 1-
Súkromná základná škola, Palackého 14-
Základná škola, Masarykova 19/A6,9
Základná škola, Nám. L. Novomeského 28,4
Základná škola, Park Angelinum 88,7
Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 67,3

Košice - Šaca

hodnotenie

Základná škola, Mládežnícka 35,2

Košice - Ťahanovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Želiarska 4-

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Trieda SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 167,0
Základná škola, Kežmarská 287,6
Základná škola, Kežmarská 307,5
Základná škola, Považská 127,0
Základná škola, Trebišovská 106,3
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 189,3