Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Obchodná akadémia, Kukučínova 29,0
SOŠ automobilová, Coburgova 395,9
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 13,1
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 64,3
SOŠ ped. bl. Laury, Jána Hollého 96,3
SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 97,0
SPŠ, Komenského 16,3
SPŠ dopravná, Študentská 236,5
SPŠ stavebná, Lomonosovova 76,3
Str. zdravot. škola, Daxnerova 67,2
Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 191,8
Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava, Koniarekova 175,8