Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Zakarpatská 12, Rožňava

484 žiakov (z toho 0 externých)
4 zo sociálne znevýhodneného prostredia
31 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

6,5
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,3Testovanie 5
-Inšpekcia
8,0Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
2 hodnotenia
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 5 nie sú za školský rok 2022/23 k dispozícii, keďže Testovanie 5 sa v danom roku nekonalo z rozhodnutia ministerstva školstva.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
75
63
55
na základe 41 žiakov
+Matematika
79
61
51
na základe 41 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
58
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
59
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
85
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
68
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
0,0
0,3
0 € na 484 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
11
6,4
10,5
31 učiteľov na 484 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
31 z 31 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
86
484
237
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
4
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,8 %
7,5 %
+Počet pedagógov
83
31
19
 

Komentár školy

RNDr. Ján Džubák, riaditeľ
Naša škola začala tridsiaty rok svojej činnosti. Nachádza sa na najväčšom sídlisku Juh v Rožňave. Od začiatku bola zameraná na výučbu cudzích jazykov, informatiku a prírodovedné predmety. V minulosti sme sa v rámci Slovenska umiestnili na 3. mieste v celosvetovom preverovaní vedomostí z matematiky a prírodovedných predmetov v projekte TIMMS. Dlhoročne sme v Testovaní 5 a 9 školou s najlepšími výsledkami v okrese Rožňava, až na výnimky vždy s lepšími ako je celoslovenský priemer. Podobne je to aj v súťaží Škola roka, v ktorej CVČ vyhodnocuje olympiády a vedomostné súťaže, v športových je to podobné. Spomeniem napr. nášho žiaka Michala Adamka, ktorý v šk. roku 2018/2019 získal 2. miesto v biologickej olympiáde kategória E – zoológia v celoslovenskom kole. Dlhodobo sa zapájame skoro do všetkých projektov, teraz aktuálne napr. IT Akadémia, z ktorého škola získala moderné učebné pomôcky na informatiku a prírodovedné predmety, ďalej je to projekt Fenomény sveta, ktorý sme zaviedli do nášho ŠVP a učíme ho ako predmet v piatom ročníku a v neposlednom rade je to opakovane projekt Zelená škola, keď si 9.10.2019 v Bratislave opäť prevezmeme certifikát a vlajku zelenej školy. Našu školu absolvovali aj už výrazne osobnosti vedy a kultúry, napr. výtvarník Erik Šille, astrofyzik Norbert Werner, či vo Veľkej Británii pôsobiaca Denisa Wilkes, ktorá pôsobí vo funkcii hlavného lekárského poradcu a vedúceho lekára zodpovedného za celoživotné vzdelávanie.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
V šk. roku 2018/19 vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) na tejto škole inšpekciu vo vzťahu k vykonávaniu Testovania 5 a zistila nižšie uvedený nedostatok, ktorý mohol ovplyvniť výsledok daného testovania žiakov na škole:
- Administrátormi boli učitelia s aprobáciou pre prvý stupeň, učiteľ slovenského jazyka a literatúry alebo učiteľ matematiky.
(zdroj: https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2019/123_SS_T5_ZS.pdf)
23.09.2019, 12:56, Ján Džubák
Ide o dlhodobo najlepšiu školu v Rožňavskom okrese s najlepšími výsledkami žiakov v testovaní 5 a 9, ako aj v súťaží Škola roka, v ktorej sa hodnotia výsledky škôl v olympiádách a ostatných vedomostných súťažiach.