Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok

239 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
42 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

4,2
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,6Maturity
4,4Pridaná hodnota
3,2Nezamestnanosť absolventov
5,0Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
72
57
51
na základe 49 žiakov
+Matematika
-
-
36
 
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
47
 
+Anglický jazyk B1
67
61
56
na základe 45 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
66
 
+Anglický jazyk C1
-
-
55
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
36
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
83
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
51
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
41
-1,55
-0,14
na základe 40 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
69
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
66
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
65
0,0
1,4
0 € na 239 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
93
17,6
12,6
42 učiteľov na 239 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
42 z 42 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
35
239
313
+Počet externých žiakov
 
0
25
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
71
42
35
 

Komentár školy

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka
Úspechy žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v školskom roku 2017/2018   september 2017     Fashion Games 2017, Praha, medzinárodná súťaž     veková kategória 18 – 21 rokov: 1. miesto – Margaréta Uskobová     Oděv a textil Liberec 2017, medzinárodná súťaž     Kategória Letem světem: 2. miesto – kolekcia „Zo života hmyzu“ – Natália Fašanoková, Kristína Fliegová, Gabriel Hrabovský,
    Lenka Prokeinová a Nikola Vrzgulová (študijný odbor Scénická kostýmová tvorba)     Špeciálna cena SPŠ textilnej v Liberci – kolekcia FIND     žiačky študijného odboru Odevný dizajn     Celoslovenská súťaž TEXTILNÁ TVORBA 2017     2. miesto v kategórii Úžitkové predmety – Dominika Janovcová   október 2017     Výstava Textil_odev_kostým – Slovenský inštitút Berlín     Výstava študijných odborov odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba a textilné výtvarníctvo z prác za posledné tri roky.
    Vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou. Vernisáže sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Nemecku.   február 2018     Celoslovenská súťaž Etudy z dreva XIX. o najlepší úžitkový predmet a šperk     II. kategória – 3. miesto – Timotej Kramár     II. kategória – čestné uznanie – Alžbeta Furtkievičová   jún 2018     AMFO 2018 – postup do celoslovenského kola – výsledky krajské kolo     ČIERNO-BIELA FOTOGRAFIA     1. cena za sériu fotografií - Dominika Zacharová: Reflexy I., III., IV.,     2. cena za sériu fotografií - Adriana Pánčiová: PERFORMANCE I., IV., V.,     Čestné uznanie     Tomáš Dunaj: ZEM ĽUDÍ I., II., III., IV.,     Lucia Čierňanová: VIKTORIA I., II., III., IV.

Komentáre používateľov

11.04.2019, 14:27, Danica Školníková
Úspechy žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v školskom roku 2018/2019 september 2018 Oděv a textil Liberec 2018, medzinárodná súťaž Kategória „Ne, nejsem štíhlá“: 2. miesto – autorky kolekcie: Lucia Gondová, Monika Gaálová a Dominika Urbanová Október 2018 Medzinárodná súťaž BLACK LINE – LINORYT (ČR, SR, Nemecko) Zuzana Gállyová – 1. miesto December 2018 Celoslovenská súťaž Výtvarné alternatívy 2018 III. kategória – 1. miesto – módna kolekcia – Karin Kohutiarová, Barbora Florková, Dominika Mojčáková, Kristína Pigová, Margaréta Uskobová, Zuzana Zaťková III. kategória – 2. miesto – Margaréta Uskobová Február 2019 Etudy z dreva – celoslovenská súťaž XX. ročník II. kategória – O najlepší drevený bytový doplnok – 2. miesto Patrícia Paulovičová