Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkr.hud.a dram.konzerv, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pedagógov (šk. rok 2021/2022)
Pri konzervatóriach neevidujeme údaje o ich výsledkoch.