Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkr. ZŠ, Zavarská 9-
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 346,0
Základná škola, Atómová 16,8
Základná škola, Kornela Mahra 116,3
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,9
Základná škola, Spartakovská 56,7
Základná škola s MŠ, Jána Bottu 278,2
Základná škola s MŠ, Maxima Gorkého 214,0
Základná škola s MŠ, Vančurova 387,9
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29-
ZŠ Angely Merici, Halenárska 457,7
ZŠ Narnia, Mozartova 10-

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-