Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 344,7
Základná škola, Atómová 16,7
Základná škola, Kornela Mahra 116,5
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,5
Základná škola, Spartakovská 56,9
Základná škola s MŠ, Jána Bottu 277,6
Základná škola s MŠ, Maxima Gorkého 214,6
Základná škola s MŠ, Vančurova 387,8
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29-
ZŠ Angely Merici, Halenárska 458,2

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-