Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkr. ZŠ, Zavarská 9-
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 345,8
Základná škola, Atómová 16,4
Základná škola, Kornela Mahra 116,5
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,8
Základná škola, Spartakovská 56,8
Základná škola s MŠ, Jána Bottu 278,4
Základná škola s MŠ, Maxima Gorkého 214,4
Základná škola s MŠ, Vančurova 388,3
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 296,8
ZŠ Angely Merici, Halenárska 458,0
ZŠ Narnia, Mozartova 10-

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-