Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Súkromná ZŠ FUTURUM, Na dolinách 27-
Základná škola, Bezručova 668,0
Základná škola, Dlhé Hony 18,8
Základná škola, Hodžova 378,3
Základná škola, Kubranská 807,7
Základná škola, Na dolinách 27-
Základná škola, Novomeského 118,3
Základná škola, Potočná 86-
Základná škola, Veľkomoravská 127,8
Základná škola, Východná 9-
ZŠ s MŠ Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4-