Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Súkromná ZŠ FUTURUM, Na dolinách 27-
Základná škola, Bezručova 668,2
Základná škola, Dlhé Hony 18,0
Základná škola, Hodžova 376,9
Základná škola, Kubranská 807,8
Základná škola, Na dolinách 276,3
Základná škola, Novomeského 117,7
Základná škola, Potočná 86-
Základná škola, Veľkomoravská 127,4
Základná škola, Východná 95,4
ZŠ s MŠ Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4-