Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Súkromná spojená škola - ZŠ, M. Falešníka 6-
Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28-
Základná škola, Energetikov 396,8
Základná škola, Malonecpalská 37-
Základná škola, Mariánska 197,9
Základná škola, P. J. Šafárika 36,7
Základná škola, Rastislavova 46,9
Základná škola, S. Chalupku 145,8
Základná škola s MŠ, P. Dobšinského 56,5
ZŠ PSŠ F. Hanáka, A. Hlinku 446,6
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/3-