Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Bernolákova 217,7
Ev.spoj.škola-Ev. ZŠsMŠ, Námestie legionárov 3-
Spojená škola - ZŠ, Sládkovičova 4-
Súkr. spoj. škola - ZŠ, Solivarská 28-
Súkromná základná škola DSA Prešov, Mukačevská 15,3
Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36-
Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Vodárenská 3-
Základná škola, Bajkalská 296,9
Základná škola, Československej armády 226,5
Základná škola, Kúpeľná 28,4
Základná škola, Lesnícka 14,3
Základná škola, Májové námestie 16,9
Základná škola, Matice slovenskej 13-
Základná škola, Mirka Nešpora 27,4
Základná škola, Prostějovská 387,1
Základná škola, Sibírska 426,1
Základná škola, Šmeralova 258,1
Základná škola, Šrobárova 206,7
Základná škola, Važecká 116,4
Základná škola s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4-
ZŠ - Katolícka spoj. šk, Duklianska 165,2