Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Považská Bystrica"

Považská Bystrica

hodnotenie

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 20475,9
Zákl.škola sv.Augustína, Moyzesova 17,7
Základná škola, m. č. Milochov 224-
Základná škola, m. č. Považská Teplá 181-
Základná škola, m.č. Považ.Podhradie 169-
Základná škola, Nemocničná 27,2
Základná škola, Sídl. SNP 14847,0
Základná škola, Sídl. Stred 16,8
Základná škola, Slov. partizánov 538,3
Základná škola, Slovanská 77,2
Základná škola, Školská 107,0
Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169-
Základná škola s MŠ, m. č. Považská Teplá 181-