Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Považská Bystrica"

Považská Bystrica

hodnotenie

Zákl.škola sv.Augustína, Moyzesova 17,2
Základná škola, m. č. Milochov 224-
Základná škola, m. č. Považská Teplá 181-
Základná škola, m.č. Považ.Podhradie 169-
Základná škola, Nemocničná 27,8
Základná škola, Sídl. Rozkvet 20476,3
Základná škola, Sídl. SNP 14846,6
Základná škola, Sídl. Stred 16,8
Základná škola, Slov. partizánov 538,5
Základná škola, Slovanská 78,5
Základná škola, Školská 107,9
Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169-
Základná škola s MŠ, m. č. Považská Teplá 181-