Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Poprad"

Mníšek nad Popradom

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Mníšek nad Popradom 136-

Poprad

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Ulica mládeže 77,1
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 348,5
Súkr. ZŠ Centra pre rod, Hviezdoslavova 5109/2-
Súkromná základná škola, Rovná 15-
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 256,0
Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 217,5
Základná škola s MŠ, Jarná ulica 135,9
Základná škola s MŠ, Komenského ulica 157,5
Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 176,4
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 26,4
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 21-
Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 47,0
ZŠ sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 2-