Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nové Zámky"

Nové Zámky

hodnotenie

Cirk. ZŠ - KSŠ, Andovská 4-
Základná škola, Devínska 127,8
Základná škola, G. Bethlena 418,7
Základná škola, Hradná 228,2
Základná škola, Mostná 36,6
Základná škola, Nábrežná 958,4
ZŠ G. Czuczora s VJM, G. Czuczora 106,6