Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Michalovce"

Gemerské Michalovce

hodnotenie

Základná škola s VJM, Gemerské Michalovce 3-

Michalovce

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Volgogradská 2-
Základná škola, Jána A. Komenského 17,6
Základná škola, Jána Švermu 66,5
Základná škola, Kpt. Nálepku 166,4
Základná škola, Krymská 55,4
Základná škola, Moskovská 1-
Základná škola, Okružná 177,9
Základná škola, Školská 25,4
Základná škola, T. J. Moussona 49,0