Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice - Západ"

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Trieda SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 167,0
Základná škola, Kežmarská 287,6
Základná škola, Kežmarská 307,5
Základná škola, Považská 127,0
Základná škola, Trebišovská 106,3
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 189,3