Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava - Staré Mesto"

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3-
S-ZŠ Edulienka, Konventná 619/1-
Základná škola, Dubová 17,8
Základná škola, Hlboká cesta 48,0
Základná škola, Jelenia 166,6
Základná škola, Mudroňova 838,7
Základná škola, Vazovova 47,4
Základná škola s MŠ, Grösslingová 488,0
Základná škola s VJM, Dunajská 13-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 18,0
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 17,8