Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Ivana Bukovčana 38,2
Základná škola, Pavla Horova 165,7

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

SSŠ BIS - ZŠ, J. Valašťana Dolinského 1-
Súkromná ZŠ, Bilíkova 34-
Základná škola, Beňovského 18,8
Základná škola, Nejedlého 86,8
Základná škola, Pri kríži 116,8
Základná škola, Sokolíkova 27,8

Bratislava - Jarovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Trnková 1-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 147,8
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 328,0
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60-
Súkromná ZŠ LIBELLUS, Mokrohájska 3392/3-
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62-
Základná škola, Karloveská 617,5
Základná škola, Majerníkova 626,9

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23-
Základná škola, Malokarpatské nám. 18,2

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ, Trnavská cesta 3421/39-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 237,4
Základná škola s MŠ, Česká 106,2
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 755,0
Základná škola s MŠ, Sibírska 398,2
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 28,5
Základná škola s MŠ, Kalinčiakova 12-

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 387,3
S-ZŠ s MŠ franc-slov, M. C. Sklodowskej 1-
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 107,5
SŠ-Základná škola, Pankúchova 6-
Súkr. ZŠ FELIX, Krásnohorská 14-
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2-
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8-
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27-
Súkromná ZŠ, Strečnianska 20-
Súkromná ZŠ, Vavilovova 18-
Základná škola, Budatínska 616,5
Základná škola, Černyševského 86,4
Základná škola, Dudova 26,5
Základná škola, Gessayova 27,6
Základná škola, Holíčska 505,9
Základná škola, Lachova 17,1
Základná škola, Nobelovo námestie 65,9
Základná škola, Pankúchova 47,5
Základná škola, Prokofievova 55,6
Základná škola, Tupolevova 206,6
Základná škola, Turnianska 107,3

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6-
Základná škola, Bieloruská 15,8
Základná škola, Biskupická 21-
Základná škola, Podzáhradná 517,1
Základná škola s MŠ s VJM, Vetvárska 7-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Cirkevná základná škola de La Salle, Detvianska 24-
Základná škola, Tbiliská 47,0
Základná škola s MŠ, Hubeného 257,3
ZŠ, Na Pántoch 9-

Bratislava - Rusovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Vývojová 228-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 47,3
SŠ-Základná škola, Ostredková 10-
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20-
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 168,0
Základná škola, Kulíškova 8-
Základná škola, Medzilaborecká 117,4
Základná škola, Mierová 468,0
Základná škola, Nevädzová 27,2
Základná škola, Ostredková 148,1
Základná škola, Ružová dolina 296,8
Základná škola, Vrútocká 586,5
Základná škola Košická, Košická8,0
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 36,7
S-ZŠ Edulienka, Konventná 619/1-
Spojená škola sv. Uršule - ZŠ s MŠ, Nedbalova 4-
Súkr. ZŠ, Panenská 4-
Základná škola, Dubová 17,2
Základná škola, Hlboká cesta 48,0
Základná škola, Jelenia 166,1
Základná škola, Mudroňova 839,2
Základná škola, Vazovova 47,4
Základná škola s MŠ, Grösslingová 488,5
Základná škola s VJM, Dunajská 137,5
ZŠ Citadela, Zochova 6-8-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 18,0
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 18,0

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27-
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 16,5

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkr. ZŠ Fantastická, Žitavská 1-
Súkromná základná škola, Vážska 34-
Základná škola, Rajčianska 37,1
Základná škola, Železničná 147,0
Základná škola, Žitavská 15,0

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 57,9

Šamorín

hodnotenie

Súkr. ZŠ QSI, Záhradnícka 2/1006-