Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Ivana Bukovčana 36,8
Základná škola, Pavla Horova 16-

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Súkromná ZŠ, Bilíkova 34-
Základná škola, Beňovského 17,2
Základná škola, Nejedlého 84,7
Základná škola, Pri kríži 116,5
Základná škola, Sokolíkova 27,8

Bratislava - Jarovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Trnková 1-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 147,5
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 328,2
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60-
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62-
Základná škola, Karloveská 616,9
Základná škola, Majerníkova 626,8

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23-
Základná škola, Malokarpatské nám. 17,4

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ, Trnavská cesta 3421/39-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 10-
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 755,6
Základná škola s MŠ, Sibírska 39-
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 27,7
Základná škola s MŠ, Kalinčiakova 12-

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38-
S-ZŠ s MŠ franc-slov, M. C. Sklodowskej 1-
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 10-
Súkr. ZŠ FELIX, Krásnohorská 14-
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2-
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8-
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27-
Súkromná ZŠ, Strečnianska 20-
Súkromná ZŠ, Vavilovova 18-
Základná škola, Budatínska 616,0
Základná škola, Černyševského 85,7
Základná škola, Dudova 26,1
Základná škola, Gessayova 26,0
Základná škola, Holíčska 505,6
Základná škola, Lachova 15,7
Základná škola, Nobelovo námestie 6-
Základná škola, Pankúchova 47,0
Základná škola, Prokofievova 5-
Základná škola, Tupolevova 205,9
Základná škola, Turnianska 106,2

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6-
Základná škola, Bieloruská 1-
Základná škola, Biskupická 21-
Základná škola, Podzáhradná 515,9
Základná škola s MŠ s VJM, Vetvárska 7-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Cirkevná základná škola de La Salle, Detvianska 24-
Základná škola, Tbiliská 47,1
Základná škola s MŠ, Hubeného 257,0

Bratislava - Rusovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Vývojová 228-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4-
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 209,1
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,1
Základná škola, Kulíškova 85,3
Základná škola, Medzilaborecká 116,9
Základná škola, Mierová 467,8
Základná škola, Nevädzová 26,7
Základná škola, Ostredková 147,8
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 586,4
Základná škola Košická, Košická8,0
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3-
Spojená škola sv. Uršule - ZŠ s MŠ, Nedbalova 4-
Základná škola, Dubová 1-
Základná škola, Hlboká cesta 47,9
Základná škola, Jelenia 16-
Základná škola, Mudroňova 837,7
Základná škola, Vazovova 47,2
Základná škola s MŠ, Grösslingová 488,0
Základná škola s VJM, Dunajská 13-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 17,9
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 17,7

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27-
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 16,2

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Základná škola, Rajčianska 36,8
Základná škola, Železničná 145,6
Základná škola, Žitavská 15,1

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 56,9

Šamorín

hodnotenie

Súkr. ZŠ QSI, Záhradnícka 2/1006-