Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava"

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Ivana Bukovčana 38,2
Základná škola, Pavla Horova 166,5

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

SSŠ BIS - ZŠ, J. Valašťana Dolinského 1-
Súkromná ZŠ, Bilíkova 34-
Základná škola, Beňovského 18,4
Základná škola, Nejedlého 86,6
Základná škola, Pri kríži 116,7
Základná škola, Sokolíkova 28,5

Bratislava - Jarovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Trnková 1-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 148,4
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 328,0
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60-
Súkromná ZŠ LIBELLUS, Mokrohájska 3392/3-
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62-
Základná škola, Karloveská 617,5
Základná škola, Majerníkova 626,7

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23-
Základná škola, Malokarpatské nám. 18,2

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ, Trnavská cesta 3421/39-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 10-
Základná škola s MŠ, Jeséniova 547,8
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 754,8
Základná škola s MŠ, Sibírska 398,1
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 28,2
Základná škola s MŠ, Kalinčiakova 12-

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 387,5
S-ZŠ s MŠ franc-slov, M. C. Sklodowskej 1-
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 107,6
SŠ-Základná škola, Pankúchova 6-
Súkr. ZŠ FELIX, Krásnohorská 14-
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2-
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8-
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27-
Súkromná ZŠ, Strečnianska 20-
Súkromná ZŠ, Vavilovova 18-
Základná škola, Budatínska 616,6
Základná škola, Černyševského 86,6
Základná škola, Dudova 26,7
Základná škola, Gessayova 27,2
Základná škola, Holíčska 505,5
Základná škola, Lachova 17,3
Základná škola, Nobelovo námestie 6-
Základná škola, Pankúchova 47,0
Základná škola, Prokofievova 5-
Základná škola, Tupolevova 206,1
Základná škola, Turnianska 107,1

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6-
Základná škola, Bieloruská 15,7
Základná škola, Biskupická 21-
Základná škola, Podzáhradná 516,7
Základná škola s MŠ s VJM, Vetvárska 7-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Cirkevná základná škola de La Salle, Detvianska 246,8
Základná škola, Tbiliská 46,5
Základná škola s MŠ, Hubeného 257,1

Bratislava - Rusovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Vývojová 2287,0

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 47,2
SŠ-Základná škola, Ostredková 10-
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20-
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,5
Základná škola, Kulíškova 85,3
Základná škola, Medzilaborecká 117,1
Základná škola, Mierová 468,0
Základná škola, Nevädzová 26,8
Základná škola, Ostredková 148,2
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 586,9
Základná škola Košická, Košická-
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3-
S-ZŠ Edulienka, Konventná 619/1-
Spojená škola sv. Uršule - ZŠ s MŠ, Nedbalova 4-
Základná škola, Dubová 17,8
Základná škola, Hlboká cesta 48,0
Základná škola, Jelenia 166,6
Základná škola, Mudroňova 838,7
Základná škola, Vazovova 47,4
Základná škola s MŠ, Grösslingová 488,0
Základná škola s VJM, Dunajská 13-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 18,0
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 17,8

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 277,4
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 16,4

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkr. ZŠ Fantastická, Žitavská 1-
Súkromná základná škola, Vážska 34-
Základná škola, Rajčianska 37,2
Základná škola, Železničná 147,4
Základná škola, Žitavská 14,9

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 57,3

Šamorín

hodnotenie

Súkr. ZŠ QSI, Záhradnícka 2/1006-