Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Gaštanová 537,9
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Romualda Zaymusa 37,9
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11-
Súkromná ZŠ Felix, Vysokoškolákov 13-
Základná škola, Do Stošky 87,3
Základná škola, Gaštanová 567,4
Základná škola, Hollého 66-
Základná škola, Jarná 206,2
Základná škola, Karpatská 8063/117,9
Základná škola, Lichardova 246,8
Základná škola, Limbová 306,5
Základná škola, Martinská 209,0
Základná škola, Námestie mladosti 16,5
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/76,6
Základná škola, V. Javorku 325,9
Základná škola s MŠ, Brodňanská 110/17-
Základná škola s MŠ, Dolná Trnovská 36-
Základná škola s MŠ, Na stanicu 27-
Základná škola s MŠ, Školská 498,0
Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 17,2
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 26,3