Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Gaštanová 537,6
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Romualda Zaymusa 37,6
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11-
Základná škola, Do Stošky 86,0
Základná škola, Gaštanová 566,2
Základná škola, Hollého 66-
Základná škola, Jarná 207,4
Základná škola, Karpatská 8063/118,5
Základná škola, Lichardova 247,4
Základná škola, Limbová 306,4
Základná škola, Martinská 207,9
Základná škola, Námestie mladosti 17,0
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/76,3
Základná škola, V. Javorku 326,3
Základná škola s MŠ, Brodňanská 110/17-
Základná škola s MŠ, Dolná Trnovská 36-
Základná škola s MŠ, Na stanicu 27-
Základná škola s MŠ, Školská 498,6
Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 16,8
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2-