Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 663,6
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 17,4
Pedagog. a soc.akadémia, 1. mája 77,5
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1606,3
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 246,2
SPŠ stavebná E.B., Staničná 45,6
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 146,0
Stredná škola umeleckého priemyslu, Staničná 85,8
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 146,8
Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 3794,8