Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 663,2
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 17,6
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1604,8
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 245,4
SOŠ pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, 1. mája 76,8
SPŠ stavebná E.B., Staničná 46,0
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 146,4
Stredná škola umeleckého priemyslu, Staničná 85,9
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 147,1
Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 3795,6