Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Dopravná akadémia, Školská 662,2
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 17,1
SOŠ letecko-technická, Legionárska 1605,4
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 245,7
SOŠ pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, 1. mája 77,3
SPŠ stavebná E.B., Staničná 45,2
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 145,8
Stredná škola umeleckého priemyslu, Staničná 85,3
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 146,5
Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 3794,9