Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Hotelová akadémia, Baštová 326,7
Obchodná akadémia, Volgogradská 3-
Pedagogická a soc.akad., Kmeťovo stromoradie 57,4
SOŠ dopravná, Volgogradská 3 4,2
SOŠ gastronómie a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 33,7
SOŠ lesnícka, Kollárova 105,1
SOŠ podnikania, Masarykova 245,7
SOŠ technická, Volgogradská 14,4
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 18,7
SPŠ stavebná, Plzenská 105,6
SPŠ strojnícka, Duklianska 16,5
Str. priemyselná škola, Bardejovská 24-
Str. zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 16,4
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 366,9
Stredná odborná škola, Košická 204,0
Súkromná OA, Petrovianska 34-
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2-
Súkromná SOŠ hotelierstva, Pod Kalváriou 363,4
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 33,9