Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Hotelová akadémia, Baštová 327,1
Obchodná akadémia, Volgogradská 36,0
Pedagogická a soc.akad., Kmeťovo stromoradie 56,9
SOŠ dopravná, Konštantínova 25,2
SOŠ gastronómie a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 34,1
SOŠ lesnícka, Kollárova 103,5
SOŠ podnikania, Masarykova 245,8
SOŠ technická, Volgogradská 15,8
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 19,0
SPŠ stavebná, Plzenská 104,9
SPŠ strojnícka, Duklianska 16,5
Str. priemyselná škola, Bardejovská 24-
Str. zdravotnícka škola, Kmeťovo stromoradie 15,8
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 366,6
Stredná odborná škola, Košická 204,5
Súkromná OA, Petrovianska 346,5
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2-
Súkromná SOŠ hotelierstva, Pod Kalváriou 364,2
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 35,6