Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Považská"

Považská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, Jesenského 67,4
SOŠ strojnícka, Športovcov 25,8
Stred.priemyselná škola, Slov. partizánov 526,4
Stredná odborná škola, Slov. partizánov 493,4
Stredná zdravotnícka škola, Školská 2307,1
Súkr. obchodná akadémia, M. R. Štefánika 27-
Súkromná hotel.akadémia, M. R. Štefánika 27-