Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Obchodná akadémia, Murgašova 946,8
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 15,8
SOŠ technická, Kukučínova 125,4
Str. zdravotnícka škola, Levočská 56,7
Stredná odborná škola, Okružná 255,6
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 8286,7
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 48128,8
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 12534,0