Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bolečkova 27,9
SOŠ gastr. a cest. ruch, Levická 404,5
SOŠ potravinárska, Cabajská 62,6
SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1-
SOŠ techniky a služieb, Cintorínska 43,1
SOŠ veterinárna, Dražovská 144,6
Spojená škola, Slančíkovej 27,1
SPŠ stavebná, Cabajská 46,7
Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 208,4
Stredná zdravot. škola, Farská 236,6
Súkr. šk. umelec. Priem., Samova 146,5
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 402,4
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Nitra, Novozámocká 2205,1