Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Obchodná akadémia, Bolečkova 27,4
SOŠ gastr. a cest. ruch, Levická 405,5
SOŠ potravinárska, Cabajská 63,3
SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1-
SOŠ techniky a služieb, Cintorínska 43,8
SOŠ veterinárna, Dražovská 145,0
Spojená škola, Slančíkovej 27,0
SPŠ stavebná, Cabajská 47,6
Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 207,3
Stredná zdravot. škola, Farská 238,3
Súkr. SOŠ polytechnická, Novozámocká 2204,4
Súkr. šk. umelec. Priem., Samova 146,0
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 402,3