Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 255,5
SOŠ hotel. sl. a obchodu, Školská 54,6
SOŠ infor. technológií, J.G.Tajovského 304,9
SOŠ stavebná, Kremnička 106,4
Spojená škola, Kremnička 10-
Spojená škola - SOŠ, Školská 72,7
SPŠ J.M., Hurbanova 67,3
SPŠ stavebná, Kremnička 10-
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 803,2
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 247,8
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Kat.spojená škola - SOŠ, Gwerkovej-Göllnerovej 9-
SOŠ lesnícka, Akademická 164,2
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4-
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/95,3
SPŠ S.M., Akademická 134,6
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5-
Súkr.hotelová akadémia, Drieňová 12-
Škola umel. priemyslu, Akademická 13-