Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 255,1
SOŠ hotel. sl. a obchodu, Školská 53,5
SOŠ infor. technológií, J.G.Tajovského 304,5
SOŠ stavebná, Kremnička 10-
Spojená škola, Kremnička 10-
Spojená škola - SOŠ, Školská 73,4
SPŠ J.M., Hurbanova 67,6
SPŠ stavebná, Kremnička 10-
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 803,7
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 247,4
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Kat.spojená škola - SOŠ, Gwerkovej-Göllnerovej 9-
SOŠ lesnícka, Akademická 166,0
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4-
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/94,7
SPŠ S.M., Akademická 135,3
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5-
Súkr.hotelová akadémia, Drieňová 12-