Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Banská"

Banská Bystrica

hodnotenie

Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 256,5
SOŠ hotel. sl. a obchodu, Školská 55,3
SOŠ infor. technológií, J.G.Tajovského 305,7
SOŠ stavebná, Kremnička 105,7
Spojená škola - SOŠ, Školská 74,4
SPŠ J.M., Hurbanova 67,8
SPŠ stavebná, Kremnička 10-
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 803,5
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 247,3
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54-

Banská Štiavnica

hodnotenie

Kat.spojená škola - SOŠ, Gwerkovej-Göllnerovej 9-
SOŠ lesnícka, Akademická 164,0
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4-
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/95,3
SPŠ S.M., Akademická 134,2
Stredná odborná škola, E. M. Šoltésovej 5-
Súkr.hotelová akadémia, Drieňová 12-
Škola umel. priemyslu, Akademická 13-