Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Hotelová akadémia, Hlinská 315,9
Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 136,5
Obchodná akadémia, Veľká okružná 326,6
SOŠ dopravná, Rosinská cesta 24,1
SOŠ elektrotechnická, Komenského 506,3
SOŠ podnikania, Sasinkova 453,2
SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 825,6
SOŠ stavebná, Tulipánová 24,1
SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 184,5
Spojená škola, Rosinská cesta 45,2
Spojená škola, Hlavná 21,7
SPŠ stavebná, Veľká okružná 257,4
Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 236,7
Súkr. SOŠ Pro scholaris, Jarná 134,7
Súkr. SOŠ spol. strav., Závodská cesta 2961-
Súkromná SOŠ, Saleziánska 186,4
Súkromná ŠUP, Hálkova 227,3