Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Trnava"

Trnava

hodnotenie

Arcibiskupské gymnázium, Jána Hollého 9-
Gymnázium, Jána Bottu 315,2
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 107,6
Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 308,3
Súkr.Gym. BESST, Limbová 6051/3-