Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 27,9
Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 47,4
Súkr. gymn. FUTURUM, Kožušnícka 2-
Súkr. gymnáz. FUTURUM, Kožušnícka 2-