Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Poprad"

Poprad

hodnotenie

Gym. sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 2-
Gymnázium, Kukučínova 18,4
Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 78,4
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1-
Súkromné gymnázium, Rovná 15-