Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Nové"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Česká 107,1
Škola pre mimoriadne nadané deti (Gymnázium), Teplická 79,2

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 208,9
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 27,4

Čadca

hodnotenie

Gymnázium J. M. Hurbana, 17. novembra 12967,0

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Gymn. sv. E. Steinovej, Charkovská 16,8

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Gymnázium, Jesenského 22435,1

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Bilingv.slov.špan.gymn., Štúrova ulica 2590/31A-
Gym Spoj. šk. sv. Jozefa, Klčové 874,0
Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 415,1

Nové Zámky

hodnotenie

Gymnázium, M. R. Štefánika 166,2
Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 36,1

Stará Ľubovňa

hodnotenie

Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 65,7

Topoľčany

hodnotenie

Gymnázium, 17. novembra 166,4