Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Nitra"

Nitra

hodnotenie

Gymn. - SKŠ, Farská 196,2
Gymnázium, Golianova 687,8
Gymnázium, Párovská 17,6
Gymnázium ako o.z. Spoj, Slančíkovej 2-
Piaristické gymnázium, Piaristická 66,1