Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Bratislava"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2-

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Gymnázium, Bilíkova 247,2
SSŠ BIS - gymnázium, Pekníkova 6-
Súkr. gymnázium ALKANA, Batkova 2-
Súkromné gymnázium, Batkova 2-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Gymnázium, Ladislava Sáru 16,4
Spojená škola sv. Františka z Assisi - Gymnázium, Karloveská 324,2
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 146,8
Súkr. gym. CENADA, Majerníkova 60-
Súkr. Gym. QSI, Karloveská 64-
Súkromné gymnázium, Majerníkova 62-

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

Súkr. gymnázium, Trnavská cesta 3421/39-
Súkromné gymnázium, Česká 106,7
Škola pre mimoriadne nadané deti (Gymnázium), Teplická 79,6

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 286,9
Bulharské gymnázium, Záporožská 8-
Evanjelické lýceum, Vranovská 26,5
Gymnázium, Pankúchova 66,5
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 354,9
SŠ - Gym. Svätej Rodiny, Gercenova 10-
Súkr. gymnázium franc., M. C. Sklodowskej 1-
Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27-
Súkromné gymnázium, Kremnická 26-
Súkromné gymnázium FELIX, Krásnohorská 14-

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 36,9
Súkromná stredná športová škola, Dudvážska 6-
Súkromné gymnázium, Dudvážska 6-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Gymnázium, Hubeného 235,8
SŠ - Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 207,3
Gymnázium, Ivana Horvátha 145,8
Gymnázium, Metodova 28,1
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 39,4
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 27,5
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 4-
Spojená škola (gymnázium), Tokajícka 24-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (Gymnázium), Palisády 51-
Gymnázium, Grösslingová 189,0
Gymnázium, Vazovova 66,0
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A7,5
Gymnázium s VJM, Dunajská 136,2
Spojená škola sv. Uršule - Gymnázium, Nedbalova 46,0
SŠ-Gymnázium Cambridge, Úprkova 3-

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Súkromné gymnázium, Vážska 324,3