Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "Gym Žilina"

Žilina

hodnotenie

Gymnázium, Hlinská 295,8
Gymnázium, Varšavská cesta 18,5
Gymnázium, Veľká okružná 227,3
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 38,3
Gymnázium pri SŠ KP, Na Závaží 2-
Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 447,4
Spojená škola Kráľovnej, Na Závaží 2-
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11-