Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Kritériá

Hodnotenie škôl

Ukazovatele

Maturity
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúraAnglický jazyk B1Anglický jazyk B2Anglický jazyk C1Nemecký jazyk B1Nemecký jazyk B2Nemecký jazyk C1
Testovanie 5
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazyk
Testovanie 9
Slovenský jazykMatematikaMaďarský jazykSlovenský jazyk a slovenská literatúra
Pridaná hodnota
Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
Nezamestnanosť absolventov
Nezamestnanosť absolventovRegionálne uplatnenie
Prijímanie na VŠ v SR
Podiel absolventov prijatých na VŠ v SRÚspešnosť prijímania na VŠ v SR
Inšpekcia
Riadenie školyPodmienky výchovy a vzdelávaniaVýchovno-vzdelávací proces9. ročník Slovenský jazyk4. ročník Prírodoveda9. ročník Fyzika9. ročník Prírodopis
Mimoriadne výsledky
Mimoriadne výsledky žiakov
Pedagogický zbor
Počet učiteľov na 100 žiakovVyužívanie IKT / DT
Finančné zdroje
Zdroje na žiakaVlastné zdroje školy
Ostatné ukazovatele
Počet žiakovPočet externých žiakovPodiel externých žiakovPočet žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPodiel žiakov zo soc. znevýh. prostrediaPočet pedagógov
Zoraďte si školy podľa jednotlivých ukazovateľov:
!
Škola má aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov. Veľký podiel externých žiakov môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže sa často popri štúdiu venujú aj práci a rodine.
!
Škola má aspoň 10 žiakov alebo aspoň 10 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Veľký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže negatívne ovplyvniť priemerné výsledky žiakov školy, keďže majú obmedzené možnosti vzdelávania sa mimo školského vyučovania.